Stipendier och bidrag

Taike delar årligen ut stipendier och bidrag för att främja konst och kultur för ca 35 miljoner euro.

Stipendier

Taike samt 20 konstkommissioner och två stipendienämnder delar ut stipendier till professionella konstnärer. Taike delar årligen ut ca 21,6 miljoner euro som stöd till konstnärer. Utav det utgör cirka 11 miljoner euro statens konstnärsstipendier.

Stipendierna är avsedda för privatpersoner eller utav dem bestående arbetsgrupper.

Bidrag

Taike delar ut verksamhetsbidrag och specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas årligen till över 150 sammanslutningar för sammantaget närmare åtta miljoner euro. Specialbidrag delas ut för cirka 2,7 miljoner per år.

Bidragen är avsedda för registrerade sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga så som organisationer, föreningar, andelslag och företag samt kommuner.

Last modified: 31.07.2017

Apply now


Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Artist-in-residence subsidies

Subsidies are intended for operating costs and development projects of international artist-in-residencies in Finland.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Cultural wellbeing subsidies for communities

Special subsidies are intended for projects that promote community spirit and everyday creative activities and environments, as well as to support occupational wellbeing by means of culture and art.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Festival Subsidies

Subsidies are intended for art and cultural festivals that have national or regional significance.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Grants for promoting cultural diversity

Grants for promoting multiculturalism are intended for artists and working groups.

Application period: 01.10.2018 - 15.11.2018

Operational Subsidies

Operational subsidies are intended to support the ongoing operations of communities in different fields of the arts, such as associations, foundations, co-operatives and companies.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Operational subsidies for performing arts

Subsidies are intended to support the ongoing operations of communities in the field of the performing arts, such as associations, co-operatives and companies

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Project Grants

Project grants are intended to support the implementation of individual projects by professional artists and art journalists in different fields of the arts.

Application period: 01.10.2018 - 15.11.2018

Special Subsidies for Children's Culture

Subsidies are intended to communities operating in region for individual projects in children’s and youth culture.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Special subsidies

These subsidies are intended to support individual projects of communities in different fields of the arts, such as associations, foundations, co-operatives and companies.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Subsidies for promoting cultural diversity and combating racism

The subsidies are intended for communities. The objective of these subsidies is to promote inclusion and participation in culture, as well as intercultural dialogue.

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Subsidies for promoting the cultural activities of disability communities and the accessibility of culture

Subsidies for promoting the cultural activities of disability communities and the accessibility of culture

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018

Grants for mobility

Grants are intended for professional artists or working groups formed by them, as well as for experts in different fields of the arts.

Application period: 29.08.2018 - 15.11.2018

Contact

Arts Promotion Centre Finland
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiStaff search

E-tjänsten

Stipendier

Ansök om stipendier i Taikes e-tjänst.

I e-tjänsten kan du

  • fylla i och skicka ansökan
  • komplettera ansökan
  • ta emot beslut
  • ansöka om ändring i beslutet
  • göra redovisning.

Logga in på e-tjänsten med nätbankskoder,mobil id eller elektroniskt identifikationskort.

Last modified: 30.09.2016