Stipendier och bidrag

Taike delar årligen ut stipendier och bidrag för att främja konst och kultur för ca 35 miljoner euro.

Stipendier

Taike samt 20 konstkommissioner och två stipendienämnder delar ut stipendier till professionella konstnärer. Taike delar årligen ut ca 21,6 miljoner euro som stöd till konstnärer. Utav det utgör cirka 11 miljoner euro statens konstnärsstipendier.

Stipendierna är avsedda för privatpersoner eller utav dem bestående arbetsgrupper.

Bidrag

Taike delar ut verksamhetsbidrag och specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas årligen till över 150 sammanslutningar för sammantaget närmare åtta miljoner euro. Specialbidrag delas ut för cirka 2,7 miljoner per år.

Bidragen är avsedda för registrerade sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga så som organisationer, föreningar, andelslag och företag samt kommuner.

Last modified: 31.07.2017

Apply now


Grants for mobility

Grants are intended for professional artists or working groups formed by them, as well as for experts in different fields of the arts.

Application period: 09.03.2018 - 15.08.2018

Contact

Arts Promotion Centre Finland
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Staff search

E-tjänsten

Stipendier

Ansök om stipendier i Taikes e-tjänst.

I e-tjänsten kan du

  • fylla i och skicka ansökan
  • komplettera ansökan
  • ta emot beslut
  • ansöka om ändring i beslutet
  • göra redovisning.

Logga in på e-tjänsten med nätbankskoder,mobil id eller elektroniskt identifikationskort.

Last modified: 30.09.2016