Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Last modified: 29.08.2016

RAKENTEITA RATKOMASSA -hanke selvitti taiteilijoiden työn jatkuvuutta ja toimintamalleja vanhuspalveluissa
 

2010-luvulla on toiminut monia hankkeita, joissa on kehitetty taiteen ammattilaisten työskentelyä ikäihmisten kanssa. Yksittäisten henkilöiden aktiivisuus ja peräänantamattomuus on saanut aikaan kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kentällä muutoksen alun, jolle valtakunnallinen, VTT Hanna-Liisa (Assi) Liikasen johdolla laadittu Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma 2010–2014 on antanut virallisen tuen ja innostuksen.

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toimijat ovat olleet huolissaan siitä, etteivät hankkeiden tulokset juurru osaksi toimintaa eivätkä hyvät käytännöt ja kokemusperäinen tieto leviä hankkeiden päätyttyä. Uudet toimintatavat eivät kiinnity osaksi rakenteita ja julkista rahoitusta, vaan jäävät hanketoimijoiden keskinäiseksi tiedoksi.

Näihin tarpeisiin vastatakseen Taiteen edistämiskeskus toteutti 1.1.–30.9.2014 selvityksen, jossa kartoitettiin, mitä hyviä käytäntöjä, toiminta- ja rahoitusmalleja on syntynyt taiteen ammattilaisen työllistymiseksi vanhustyössä ja miten toiminta on jatkunut hankkeiden jälkeen. Selvityksen rahoittivat Hämeen Ely-keskus Manner-Suomen ESR-ohjelmasta, Turun kaupungin vapaa-aika- ja hyvinvointitoimialat sekä Taiteen edistämiskeskus.

Hankkeen toteutus

Rakenteita ratkomassa – selvitys taiteilijoiden työn rahoitus- ja toimintamallien juurtumisesta vanhuspalveluissa perustuu 140 toimijan haastatteluun. Selvitystä varten haastateltiin kattavasti taiteilijoita, hanketyöntekijöitä, projektipäälliköitä, oppilaitosten edustajia, kouluttajia, tutkijoita sekä kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kulttuuripalveluiden edustajia. Haastatteluaineiston tukena käytettiin kirjallisia ja sähköisiä lähteitä.

Hankkeessa järjestettiin kolme asiantuntijatapaamista Turussa: Mikä on kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuus? -seminaari 6.3.2014; Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkostotapaaminen 13.5.2014 ja Taide ja tuloksellisuus -kutsuseminaari 26.8.2014.

Julkaisu

Rakenteita ratkomassa -hankkeen tuloksena syntyneessä julkaisussa "Rakenteita ratkomassa – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja" luodaan katsaus kulttuurisen seniori- ja vanhustyön tilanteeseen 2010-luvulla. Julkaisu esittelee hankkeiden vaikutuksia, hyviä käytäntöjä ja 10 toimintamallia, jotka mahdollistavat taiteilijoiden ja ikäihmisten yhteistyön. Julkaisu antaa ideoita kulttuurisen toiminnan kehittämiseen sekä kokoaa yhteen 13 alueellista esimerkkiä. Julkaisu esittelee projektin aikana luodun Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kehittämismallin kunnille yhdistämällä poikkihallinnollisen yhteistyön hyviä käytäntöjä eri kaupungeista. Se voidaan ottaa käyttöön osittain ilman kustannusvaikutuksia.

Julkaisu on luettavissa verkkoversiona ja tulostettavana pdf-versiona.

Julkaisua voi tilata ilmaiseksi painettuna 1-2/kpl/tilaus 15.12.2014 alkaen Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipisteestä. Tilaukset: eija.rasanen@minedu.fi 
 

Osana hanketta Taiteen edistämiskeskus järjesti Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkoston kanssa 6.3.2014 Turussa seminaarin Mikä on kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuus? 

Sipoon ikääntyneiden palvelujohtaja Helena Räsäsen puheevuoro seminaarissa 6.3.2014.

 

Lisätietoja:

Anna-Mari Rosenlöf
Taidekoordinaattori | Konstkoordinator
Taiteen edistämiskeskus | Centret för konstfrämjande
Lounais-Suomen aluetoimipiste | Sydvästra Finlands regionalbyrå

Linnankatu 24, 20100 Turku | Slottsgatan 24, 20100 Åbo
puh. / tfn + 358 295 330908
anna-mari.rosenlof[at]minedu.fi

www.kulttuurihyvinvointi.fi

 

 

 

 

Last modified: 08.12.2014

Contact

Office of Turku
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Staff search