Kuvataiteen näyttöapurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

02.01.2018 - 31.01.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen
Mitä liitteisiin
Millä perusteella
Erityisehdot
Apurahaa ei voida myöntää, jos
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta myöntää viiden kuukauden pituisia työskentelyapurahoja visuaalisten taiteen alojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahan suuruus on 8 000 euroa.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha
 • jolla on samana vuonna valtion kokovuotinen taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Mitä liitteisiin

Liitä hakemukseesi

 • pakollisena liitteenä ansioluettelosi (pdf|doc|docx)
 • enintään viisi teoskuvaa uusista teoksista (jpg |jpeg). Paperilomakkeella haettuna tallennettuna cd- tai dvd-levylle (jpg |jpeg)
 • kuvaluettelo, jossa kerrotaan teosten koko, tekniikka ja valmistumisvuosi.

tai vaihtoehtoisesti

 • pakollisena liitteenä hakijan ansioluettelo (pdf|doc|docx)
 • kolmen minuutin pituinen video- tai muuta liikkuvaa kuvaa sisältävä näyte
 • yksi stillkuva teoksesta (jpg |jpeg).

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tallenna kuvat ja kuvatiedot ensisijaisesti yhteen tiedostoon (pdf|doc|docx|jpg|jpeg). Voit vaihtoehtoisesti tallentaa myös viisi erillistä kuvaa (jpg |jpeg) ja kuvaluettelon. Yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb. Kuvaliitteitä katsotaan tietokoneen ruudulta.

Video- tai muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa hakemuksen liitteinä. Tallenna enintään 3 minuutin pituinen näyte työstäsi esimerkiksi internetissä toimivaan videopalveluun ja linkitä sivun osoite hakulomakkeen internetsivut-kenttään. Voit halutessasi lukita internetlinkit salasanalla, kirjoita salasana linkin perään selkeästi. Voit myös toimittaa kolmen minuutin teosnäytteen dvd-levylle tallennettuna lähettämällä sen postitse osoitteeseen Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Kirjoita kuoreen kuvataiteen näyttöapuraha. Postitse lähettyjen liitteiden tulee olla perillä Taiteen edistämiskeskuksessa viimeistään 15.2.2018.

Myös postitse toimitetut liitteet tallennetaan myöhemmin sähköiseen arviointijärjestelmään, joten yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttavat

 • hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta
 • työsuunnitelma.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

Apurahan saajan on

 • luovuttava päätoimisesta työstä apurahakauden ajaksi
 • tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä
 • otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien myöntämät apurahat. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa samanaikaista valtionavustusta.

Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä: hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Päätöksiin sovelletaan ja Lakia eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (966/2015), lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Näyttöapurahoista päättää näyttöapurahalautakunta. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Tuulikki Koskinen
p. 0295 330 703
tuulikki.koskinen@taike.fi

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Apurahan hakeminen


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku