Usein kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Selvityksistä kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Voinko hakea samaan hankkeeseen useilta eri tahoilta (säätiöt)?
Kyllä voit, mutta ilmoita hakemuksessasi, miltä eri tahoilta olet hakemassa avustusta samaan hankkeeseen.

Minkälainen on hyvä talousarvio?
Realistinen talousarvio, jossa esität hankkeen tulot ja menot. Ylimitoitettu hakusumma vie hankkeelta uskottavuuden. Myös omarahoitusta edellytetään. Jos kyseessä on iso hanke, kannattaa avustusta hakea monelta taholta. Valtionavustus ei saa kattaa toiminnan tai hankkeen kulujen täyttä määrää, ellei tähän ole erityistä syytä.

Millainen on hyvä hakemus?  
Hyvä hakemus on tiivis ja siitä käy selkeästi ilmi hanke- tai toimintasuunnitelma. Talousarvion tulee olla realistinen ja toteutettavissa oleva. Hakemuksen täytyy vastata hakuilmoituksessa mainittuja seikkoja. Hyvä hakemus ja yhteisön aikaisempi toiminta vakuuttavat päättäjän.  

Miten varmistan, että hakemukseni tulee ajoissa perille?
Sähköinen hakemus on lähetettävä viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

Paperihakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.

Tarkista viimeinen hakupäivä nettisivujen hakuilmoituksesta.

Miksi päätöksenteko kestää niin kauan?
Suurin osa hakemuksista käsitellään ensin taidetoimikunnan  kokouksessa, jossa luottamushenkilöt perehtyvät siihen. Sen jälkeen Taiken esittelijä tekee päätösesityksen johtajalle, joka päättää asiasta. Vuosittain Taike saa noin 14 000 hakemusta, joista noin 15 prosenttia on yhteisöhakemuksia. Päätökset voidaan tehdä aikaisintaan tammikuussa valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Miksi yhteisöni ei saanut avustusta?
Arviointiin vaikuttavat muut samassa haussa saapuneet hakemukset, joita vertaillaan keskenään.  

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat. Osana päätöksentekoa Taike kuulee taidetoimikuntia.

Päätöksiä ei perustella hakijakohtaisesti. Lue lisää sivuilta "Mihin päätökset perustuvat": erityisavustusten perusteet ja toiminta-avustusten perusteet.

Saanko hakemukseeni kirjallisen vastauksen?
Jokainen hakija saa päätöksestä kirjallisen tiedon. Jos olet jättänyt hakemuksen sähköiseen asiointipalveluun, päätös on siellä. Jos olet jättänyt paperihakemuksen, saat päätöksen postitse.  

Jos lähetän paperihakemuksen, riittääkö viimeisen hakupäivän postileima?
Ei riitä. Hakemuksen tulee olla perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä hakuajan viimeisenä päivänä klo 16 mennessä.

Selvityksistä kysyttyä

Voiko avustuksen käyttötarkoitusta tai käyttöajankohtaa muuttaa?
Muutosta on haettava erikseen. Jos olet lähettänyt hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa, tee muutospyyntö siellä. Jos olet lähettänyt hakemuksesi postitse, lähetä muutospyyntö postitse tai sähköpostitse asiakaspalvelu@taike.fi.  

Kirjoita muutoshakemukseen:

  • perustelut muutokselle
  • uusi käyttösuunnitelma tai käyttöajankohta
  • tarkennettu budjetti
  • koskeeko haettu jatkoaika avustuksen käyttöaikaa, selvityksen jättämistä vai molempia.

Tee muutoshakemus hyvissä ajoin, viimeistään 31.10. avustuksen käyttövuonna.

Voinko maksaa verovapaita palkkioita yhdistykselle myönnetystä avustuksesta?
Et voi maksaa avustuksesta apurahoja. Palkkioista ja palkoista on maksettava normaalit työnantajamaksut.

Voinko toimittaa tilinpäätöksen sen jälkeen, kun selvityksen määräaika on päättynyt?
Selvitys ja sen liitteet on jätettävä määräaikaan mennessä. Tarvittaessa voit hakea lisäaikaa selvityksen jättämiselle, jos liiteaineistoja ei ole vielä saatavana.

Miten toimin, jos en ole käyttänyt saamaani apurahaa tai yhteisöavustusta kokonaan?
Käyttämättä jäänyt osa valtionavustuksesta tulee palauttaa Taiteen edistämiskeskuksen tilille. Alle 10 euron suuruista summaa ei tarvitse palauttaa.

Olen tekemässä hankintoja yhteisön saamalla avustuksella. Tuleeko hankinta kilpailuttaa?
Jos yhteisösi on noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista 348/2007 6 §), sen on kilpailutettava yli 60 000 euron hankinnat.

Viimeksi muokattu: 26.04.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku