Erityisavustukset hyväpuhe-hankkeille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

15.02.2018 - 19.03.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Mihin tarkoitukseen

Tukea myönnetään monitaiteisesti toteutetulle, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa hyödyntävälle taideprojektille, jolla edistetään positiivisia vaihtoehtoja vihapuheelle. hyväpuhe-avustusteema on kolmivuotinen ja koskee Taideneuvoston kehittämisrahahakuja vuosina 2017 - 2019. Kolmivuotiskauden aikana kehittämisraha voidaan myöntää useampana vuotena samalle hankkeelle. 

Millä perusteella

Avustus myönnetään projektille, joka on monitaiteisesti toteutettu, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa hyödyntävä hyväpuhe-hanke.

Avustus kohdistetaan enintään kahteen eri projektiin. Hakemuksesta tulee käydä ilmi projektin kuvaus, projektin toteuttajat, työskentelyaikataulu ja tieto mahdollisista suunnitelluista yhteistyökumppaneista.

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota projektin taiteelliseen laatuun ja vaikuttavuuteen sekä projektin talouteen ja toteutukseen.

Kenelle

Erityisavustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille.

Minkä suuruinen

Avustusta on jaettavana 30 000 euroa. Taideneuvosto jakaa sen 1–2 projektille.

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myöskään myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta saman vuoden aikana.

Avustuksen saajan tulee

  • käynnistää projekti vuoden 2018 aikana, ja avustus on käytettävä viimeistään vuoden 2019 aikana
  • tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

  • Pakollisena liitteenä yhteisön vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase).
  • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.
  • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.
  • Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

  • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
  • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
  • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeistään 15.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 12.5.2018 mennessä.

Lisätietoja:

Taike asiakaspalvelu p. 0295 330 700

Ohjeita hakijalle


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku