Kohderyhmät

Hyvinvoinnin edistäminen taiteen avulla edellyttää taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja päättäjien kiinteää yhteistyötä.

Mietitkö taiteen tuomista sosiaali- ja terveyspalveluihin tai osaksi työyhteisösi arkea, mutta et oikein tiedä miten? Taiken asiantuntijat auttavat ideoinnin aloituksessa.

Oletko taiteilija?

Oletko kiinnostunut taiteen hyvinvointivaikutuksista ja haluat tehdä taidetta muiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Taiken asiantuntijat auttavat sinua eteenpäin.

Hyvinvointia tukeva taide ei ole muusta taiteesta erillinen toimiala, vaan se on taiteellista toimintaa sanan tavanomaisessa merkityksessä. Taiteellisen arvon lisäksi se tavoittelee myös hyvinvointivaikutuksia.

Hyvinvointia tukeva taide ei siis edellytä sinulta sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutusta. Taiteen hyvinvointi ei tarkoita taideterapiaa, taiteen käyttöä psykoterapiassa eikä muita menetelmiä, jotka edellyttävät terveydenhuollon ammattipätevyyttä.

Oletko sosiaali- tai terveysalan toimija?

Arveletko, että taide toisi työhösi uuden ulottuvuuden? Mietitkö taiteen tuomista sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta sinulla ei vielä ole valmista ideaa? Taiken asiantuntijat auttavat ideoinnin aloituksessa.

Oletko kunta- ja aluetason päättäjä?

Tiedätkö, millaisia hyvinvointivaikutuksia taiteella on tutkitusti todettu olevan?

  • Elinympäristöihin tuotu taide tuo esteettistä iloa ja parantaa viihtyvyyttä.
  • Taidetoiminta voi parantaa ikääntyneiden terveyttä, alentaa verenpainetta, vähentää ahdistuneisuutta ja lyhentää sairaalassaolojaksoja.
  • Elävä musiikki voi vähentää sairaalahoidossa koettua stressiä. Musiikin on myös todettu lievittävän kivun kokemista.
  • Teatteri- ja draamakasvatuksella on todettu olleen myönteisiä vaikutuksia osallistujien itsetuntemukseen, stressinsietoon sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin.
  • Työtilojen arkkitehtuuri ja taide vaikuttavat työhyvinvointiin positiivisesti.

Taiken asiantuntijat kertovat sinulle mielellään lisää taiteen hyvinvointivaikutuksista.

 

Viimeksi muokattu: 02.01.2018

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku

Taiteilijan työ sote-sektorilla  -videosarja

 

Viimeksi muokattu: 17.05.2018