Läänintaiteilijat

Kehittämisohjelmassa työskentelevät seuraavat läänintaiteilijat:

Aihealue

Läänintaiteilija

taiteilijoiden työ laitoksissa

Pauliina Lapio

Merja Pennanen

taiteenalat hyvinvoinnin tukena

sirkustaide
Matti Selin

näyttämötaide
Arttu Haapalainen

Merja Pennanen

muut
Pauliina Lapio

residenssitoiminta = taiteilija asuu ja/tai työskentelee sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteydessä

Matti Selin

Arttu Haapalainen

Pauliina Lapio

prosenttiperiaate ja sen laajentaminen

Kirsi Lajunen

Johanna Vuolasto

valtakunnallinen toiminta, joka liittyy taiteen hyvinvointivaikutuksiin

Kirsi Lajunen

alueellisten yhteistyöverkostojen luominen

Arttu Haapalainen

Merja Pennanen

työhyvinvointia yrityksissä taiteen keinoin

taiteilijoiden työssäjaksaminen ja työhyvinvointi

Merja Pennanen

Pauliina Lapio

taiteen integrointi osaksi sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiä

Kirsi Lajunen

taiteen hyvinvointiin liitttyvät valtionavustukset

Kirsi Lajunen

Johanna Vuolasto

Matti Selin

alan tutkimus

Kirsi Lajunen

Johanna Vuolasto

Tiimin vetäjä: Johanna Vuolasto

Kehittämisohjelman kumppanit

Taikusydän on valtakunnallinen yhteyspiste ja verkosto, joka yhdistää taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Se kokoaa tietoja tutkimuksista, hankkeista, rahoitusmalleista ja hyvistä käytännöistä. Yhteistyössä on mukana kaupunkeja, tutkimusalan toimijoita sekä yhdistyksiä.

Hyvinvoinnin välitystoimisto Humanistisen ammattikorkeakoulun ylläpitämä, Turussa, Jyväskylän seudulla sekä Kaakkois-Suomessa toimiva hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Se on samalla verkosto, joka yhdistää taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Hyvinvoinnin välitystoimisto auttaa taiteilijoita kehittämään ja tuotteistamaan työtään niin, että se voi nivoutua osaksi sosiaali- ja terveysalan toimintaa.

ArtsEqual on taideyliopiston koordinoima hanke, jossa tutkitaan, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia ja tasa-arvoa. Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi.

 

Viimeksi muokattu: 07.12.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku

Kumppanit

Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteyspiste.

Taike toimii Artsequal-hankkeen konsortiopartnerina. Hankkeen kautta tuotetaan tutkimustietoa taiteen tasa-arvosta ja hyvinvointivaikutuksista.

Hyvinvoinnin välitystoimisto
Hyvinvoinnin välitystoimisto kouluttaa yhteisiä toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä taiteilijoille ja kulttuurituottajille.

Viimeksi muokattu: 26.04.2017