Läänintaiteilijat

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaa koordinoi erityisasiantuntija Johanna Vuolasto. Kehittämisohjelman puitteissa asiantuntemustamme voi kysyä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta:

Kehittämisohjelman kumppanit

Taikusydän on valtakunnallinen yhteyspiste ja verkosto, joka yhdistää taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Se kokoaa tietoja tutkimuksista, hankkeista, rahoitusmalleista ja hyvistä käytännöistä. Yhteistyössä on mukana kaupunkeja, tutkimusalan toimijoita sekä yhdistyksiä. Taikusydämen nettisivuilta ja uutiskirjeestä saa ajankohtaista tietoa toimialan tutkimuksista, seminaareista, sidosryhmistä, rahoituksesta ja tapahtumista.

Hallituksen kärkihankkeen rahoituksella avustetut kehittämishankkeet toimivat kanssamme taiteen saatavuuden takaamiseksi kaikille tasapuolisesti. Hankkeista saadaan tietoa, jota käytetään mm. maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluissa. Olemme yhdessä mukana vaikuttamassa strategioihin, palvelulupauksiin, yhdyspintasopimuksiin ja muihin asiakirjoihin, jotta ihmisten kulttuuriset oikeudet toteutuisivat riippumatta siitä, missä ihminen asuu ja millaisessa kunnossa hän on. Vuosina 2017-2018 avustusta on saanut 14 toimijaa. Kärkihankkeen ohjausryhmässä toimii joukko sote- ja taidealan asiantuntijoita ja virkamiehiä.

Euroopan komission avoimen koordinaation työryhmässä valmistellaan parhaillaan ohjeistusta sosiaalisen osallisuuden lisäämisestä taiteen ja kulttuurin keinoin. Taiteen mahdollisuudet osaamisen lisäämisessä on tunnustettu EU-tasolla. Tekeillä oleva suositus rohkaiseen taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen tutkimustuloksiin nojaten. Taiken tiimista mukana työryhmässä on Johanna Vuolasto. Kts   (OMC) kulttuuri, Fostering the contribution of culture to social inclusion

Artsequal on taideyliopiston koordinoima hanke, jossa tutkitaan, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia ja tasa-arvoa. Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi. Viimeksi muokattu: 17.05.2018

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku

Kumppanit

Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteyspiste.

Taike toimii Artsequal-hankkeen konsortiopartnerina. Hankkeen kautta tuotetaan tutkimustietoa taiteen tasa-arvosta ja hyvinvointivaikutuksista.

Hyvinvoinnin välitystoimisto
Hyvinvoinnin välitystoimisto kouluttaa yhteisiä toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä taiteilijoille ja kulttuurituottajille.

Viimeksi muokattu: 26.04.2017