Läänintaiteilijat

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaa koordinoi erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

Kuvassa tiimimme yhdessä yhteistyökumppaneittemme Dawn Prescottin (Lime Arts, johtaja, Manchester) ja Matti Selinin (kulttuurituottaja, Rovaniemen kaupunki) kanssa. Vas. Pauliina, Dawn, Johanna, Arttu, Merja, Kirsi ja edessä Matti.

Kehittämisohjelman puitteissa asiantuntemustamme voi kysyä esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta:

Kehittämisohjelman kumppanit

Taikusydän on valtakunnallinen yhteyspiste ja verkosto, joka yhdistää taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Se kokoaa tietoja tutkimuksista, hankkeista, rahoitusmalleista ja hyvistä käytännöistä. Yhteistyössä on mukana kaupunkeja, tutkimusalan toimijoita sekä yhdistyksiä. Taikusydämen nettisivuilta ja uutiskirjeestä saa ajankohtaista tietoa toimialan tutkimuksista, seminaareista, sidosryhmistä, rahoituksesta ja tapahtumista.

ArtsEqual on Taideyliopiston koordinoima hanke, jossa tutkitaan, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia ja tasa-arvoa. Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi.

Hallituksen kärkihankkeen rahoituksella avustetut kehittämishankkeet toimivat kanssamme taiteen saatavuuden takaamiseksi kaikille tasapuolisesti. Hankkeista saadaan tietoa, jota käytetään mm. maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluissa. Olemme yhdessä mukana vaikuttamassa strategioihin, palvelulupauksiin, yhdyspintasopimuksiin ja muihin asiakirjoihin, jotta ihmisten kulttuuriset oikeudet toteutuisivat riippumatta siitä, missä ihminen asuu ja millaisessa kunnossa hän on. Vuosina 2017-2018 avustusta on saanut 14 toimijaa. Kärkihankkeen ohjausryhmässä toimii joukko sote- ja taidealan asiantuntijoita ja virkamiehiä.

Esimerkkejä rahoitetuista kärkihankkeista:

Kulttuurisote on kuuden maakunnan kumppanuushanke, jossa mallinnetaan miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut saadaan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Hanke toimii sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön tukena nostaen keskusteluun kulttuurihyvinvoinnin ja asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisen osana sote-palveluja tai niihin liittyvillä yhdyspinnoilla.
Hankkeen hallinnoija ja pääkoordinoija on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Tampereella toimivan Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa -hankkeen tavoitteena on turvata toimintakyvyiltään heikossa asemassa olevien ihmisten kulttuuriset oikeudet. Työtä tehdään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa sekä tarkastellaan yhteistoimintamallia maakunnan, kunnan ja kolmannen sektorin välillä.

Viimeksi muokattu: 13.09.2018

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Kumppanit

Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteyspiste.

Taike toimii Artsequal-hankkeen konsortiopartnerina. Hankkeen kautta tuotetaan tutkimustietoa taiteen tasa-arvosta ja hyvinvointivaikutuksista.

Viimeksi muokattu: 10.09.2018