Projektit

Hyvinvointipalvelut taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Eri taiteen alojen ammattilaisilla on tärkeä rooli taiteen saavutettavuuden parantamisessa.  Taidetoiminta taideinstituutioiden ulkopuo...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2018


Taiteen ja kulttuurin vakiinnuttaminen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Projektin tarkoituksena on jalkauttaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010-2015) loppuraportin toimenpiteitä. Toim...

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 30.04.2018


Esittävien taiteiden projektit ja verkostot

Hankkeen tavoitteena on tutkia, etsiä ja löytää esittävälle taiteelle suotuisia elementtejä Tampereella ja Pirkanmaalla. Valtion tukimuotoje...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2017


Kohtaamisia taiteessa

Kohtaamisia taiteessa -tapahtumasarja virittää keskustelua taiteen ja ikääntymisen ympärille. Miten käy taiteen tekemisen,...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.09.2016 - 31.12.2017


Osallistavat menetelmät taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Karjalassa toimivat yhteisötaiteen ja osallistavien taidelähtöisten menetelmien osaajat ja tilaajat sekä m...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2017 - 31.12.2017


Taide osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Projekti pyrkii siihen, että taide nähdään sosiaali- ja terveydenhuollossa tärkeänä osana mielekästä elämää ja asukkaiden hyvinvointia. Proj...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2017


Taiteen hyvinvointivaikutukset: tiedon, tietoisuuden ja näkyvyyden lisääminen

Projektissa lisätään tietoisuutta taiteen ja hyvinvoinnin alasta, tehdään alaa näkyväksi ja luodaan verkostoja, jotta taide saisi uusia mahd...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2017


Taiteilijaresidenssiohjelma sosiaali- ja terveyssektorilla

Hyvinvointiresidenssi on toimintamalli, jota on kokeiltu Suomessa useissa hankkeissa taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden aloitteesta vuo...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 31.12.2017


Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku