Projektit

Hyvinvointipalvelut taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Eri taiteen alojen ammattilaisilla on tärkeä rooli taiteen saavutettavuuden parantamisessa.  Taidetoiminta taideinstituutioiden ulkopuo...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2018


Taiteen ja kulttuurin vakiinnuttaminen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Projektin tarkoituksena on jalkauttaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010-2015) loppuraportin toimenpiteitä. Toim...

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 30.04.2018


Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku