Taideneuvosto

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain.

Neuvosto tekee virastolle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä päättää sille osoitettujen kehittämisvarojen käytöstä. Lisäksi se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston kolmivuotiskausiksi. Jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt.

 

Taideneuvosto 1.9.2016–31.8.2019

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen

Risto Ruohonen
pääjohtaja
Helsinki

Taideneuvoston varapuheenjohtaja Saara Tiuraniemi

Saara Tiuraniemi
kustantaja
Hämeenlinna

Jäsenet

 

Taideneuvoston jäsen Pauliina Ahokas

Paulina Ahokas
johtaja
Tampere

Taideneuvoston jäsen Eija-Liisa Ahtila

Eija-Liisa Ahtila
taiteen akateemikko
Helsinki

Taideneuvoston jäsen Jaakko Kuusisto

Jaakko Kuusisto
muusikko
Lahti

Taideneuvoston jäsen Maija Perho

Maija Perho
sosiaalineuvos
Turku

Taideneuvoston jäsen Kjell Westö

Kjell Westö
kirjailija
Helsinki

Taideneuvoston jäsen Pirjo Yli-Maunula

Pirjo Yli-Maunula
taiteilijaprofessori
Oulu

Taideneuvoston jäsen Mauri Ylä-Kotola

Mauri Ylä-Kotola
rehtori
Rovaniemi

 

Kuvat: Antti Luostarinen/Viestintätoimisto Drum

 

Viimeksi muokattu: 17.10.2017
Taideneuvosto tukee monitaiteista hyväpuhe-hanketta

Taideneuvosto on jakanut 30 000 euron avustuksen Rasmus ry:lle, joka edistää hyväpuhetta sosiaalisessa mediassa ja julkisessa tilassa.

Lue lisää

Kaksikymmentä toimikuntaa päättämässä valtion tuesta taiteilijoille

Vuosina 2019-20 valtion apurahoista ja palkinnoista taiteilijoille päättää seitsemän valtion taidetoimikuntaa ja 13 alueellista taidetoimikuntaa. Toimikunnissa on 9-12 jäsentä. Taideneuvosto päätti...

Lue lisää

Taideneuvosto esittää nuorille taiteilijoille sata uutta taiteilija-apurahaa

Apurahoilla tuettaisiin nuoria taiteilijoita urapolun alussa kohti menestystä ja kansainvälistymistä.

Lue lisää

Taideneuvosto nimesi kaksi uutta jäsentä esittävien taiteiden toimikuntaan

Taideneuvosto nimesi kokouksessaan 16. elokuuta esittävien taiteiden toimikunnan uusiksi jäseniksi Ville Sandqvistin ja Lotta Nevalaisen. Neuvosto valitsi varapuheenjohtajakseen Saara Tiuraniemen...

Lue lisää

Taideneuvosto tukee #StopHatredNow -tapahtuma-alustaa ja Tykätään! -musiikkivideoita

Taideneuvosto on jakanut 30 000 euroa kahdelle hyväpuhe-hankkeelle, jotka edistävät positiivisia vaihtoehtoja vihapuheelle. Monitaiteelliset hankkeet hyödyntävät digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa.

Lue lisää

Taideneuvosto kiirehtii luovien alojen kehittämistä

Taideneuvosto haastaa kolme ministeriötä konkreettisiin tekoihin, jotta luovat alat voivat tuoda oman panoksensa Suomen talouteen. Taideneuvosto pitää ministeriöiden Luovat alat -työryhmän...

Lue lisää

Taideneuvosto kaipaa hyväpuhetta – haku 15. maaliskuuta saakka

Taiteen edistämiskeskus jakaa avustusta yhdelle tai kahdelle hyväpuhe-hankkeelle. Jaettavissa on 30 000 euroa. Hakuaika jatkuu 15. maaliskuuta saakka.

Lue lisää

Taideneuvosto päätti taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäsenet kaksivuotiskaudelle 2017–18

Taideneuvosto nimesi taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäseniksi kuusi valtion taidetoimikuntien puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ja kaksi alueellisten taidetoimikuntien...

Lue lisää

Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin kaksivuotiskaudelle 2017-18

Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa aloittaa ensi vuoden alusta 75 asiantuntijajäsentä. Alueellisissa taidetoimikunnissa on 112 jäsentä. Kaikkien toimikuntien puheenjohtajat ovat...

Lue lisää

Taideneuvosto päätti valtion taidetoimikuntien toimialat, nimet ja jäsenmäärät

Vuosina 2017-18 valtion apurahoista, avustuksista ja palkinnoista päättää seitsemän valtion taidetoimikuntaa. Toimikunnissa on 9-12 jäsentä. Taideneuvosto valitsi varapuheenjohtajaksi kustantaja...

Lue lisää

Taideneuvostolta 30 000 euroa Kohtaamispaikka taide -hankkeeseen

Monitaideyhdistys Piste sai taideneuvoston vuoden 2016 kehittämisavustuksen.

Lue lisää

Kimmo Hietanen aloittaa esittävien taiteiden toimikunnan jäsenenä

Taideneuvosto nimesi sirkustaiteilija Kimmo Hietasen Helsingistä esittävien taiteiden toimikunnan jäseneksi 11.2.2016 alkaen ja myönsi samalla eron Riku Lievoselle. Hietanen on myös sirkustaiteen...

Lue lisää

Taidetoimikunnissa jäsenvaihdoksia

Valtion musiikkitoimikunnan uutena jäsenenä aloittaa toiminnanjohtaja Marketa Rehor ja taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunnan uusina jäseninä tutkija Elina Seye ja...

Lue lisää

Taideneuvosto huolissaan hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi

Pahimmillaan uusi laki johtaisi siihen, että freelancetaiteilijat olisivat kokonaan työttömyysturvan ulkopuolella. Lakiesityksen valmistelussa ei ole asianmukaisella tavalla kuultu taide- ja...

Lue lisää

Taideneuvosto puoltaa Tanssin talo -hanketta

Taideneuvosto katsoo, että Tanssin talo ry:n onnistuminen yksityisen rahoittajan huomattavalla sitouttamisella hankkeen eteenpäin viemiseksi on kulttuuripoliittisesti merkittävä saavutus. Avaus...

Lue lisää

Taidetoimikunnissa jäsenvaihdoksia

Valtion kirjallisuustoimikunnan uutena jäsenenä aloittaa yliopistonlehtori, FT Jussi Ojajärvi Oulusta ja esittävien taiteiden toimikunnan jäsenenä tanssitaiteilija Johanna Tuukkanen Kuopiosta.

Lue lisää

Taideneuvosto nimesi kuvataiteilija Heidi Romon visuaalisten taiteiden toimikuntaan

Valtion visuaalisten taiteiden toimikunnan ja kuvataidejaoston uutena jäsenenä aloittaa kuvataiteilija Heidi Romo.

Lue lisää

Taideneuvoston kehittämisraha Näkyvä ilmastonmuutos – Visible Climate Change -kampanjalle

Taideneuvosto on jakanut 34 800 euroa kampanjaan, jossa ilmastonmuutosta tehdään näkyväksi elokuvan, tekstin ja valokuvan keinoin.

Lue lisää

Planeetta ja taide – tule toteuttamaan kampanja, jossa taide on moniäänisesti läsnä

Taideneuvosto ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) myöntävät avustuksen ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta käsittelevän kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Levityskanavana käytetään...

Lue lisää

Keski-Suomen ja Pohjanmaan taidetoimikunnassa jäsenvaihdoksia

Keski-Suomen taidetoimikunnan uutena jäsenenä aloittaa tanssinopettaja, koreografi ja tanssija Miia Elivuo Jyväskylästä ja Pohjanmaan taidetoimikunnassa kuvataiteilija Heikki Mäki-Tuuri...

Lue lisää

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Kuva, jota klikkaamalla pääsee pdf:ään. Kuva pdf:n ensimmäisestä sivusta. Viimeksi muokattu: 11.06.2018