Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma

Tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on luoda taiteen hyvinvointia tukevalle toiminnalle laaja ja vakiintunut rahoituspohja sekä muuttaa nykyisiä toiminnan rakenteita ja asenteita. Päämääränä on, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Tätä varten lisäämme ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista. Taidetoiminnan vakiintuminen yhteiskunnan eri sektoreille tarvitsee sitoutuneita kumppaneita ja toimivia rahoitusmalleja.

Taiteen edistämiskeskuksessa toimintaamme ohjaa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuken 27. artikla, jonka mukaan jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään ja nauttia taiteista. Tämä pitäisi ulottaa koskemaan myös laitoksissa ja kotihoidon piirissä olevia ihmisiä.

Ohjelma toteuttaa osaltaan hallituksen kärkihanketta prosenttiperiaatteen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla.

Taide tuo päivään iloa ja vaihtelua. Kuva: Matti Häyrynen
Taide tuo päivään iloa ja vaihtelua. Kuva: Matti Häyrynen

Toteutus

Taike antaa tukea ja neuvontaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointitoiminnan käynnistämiseen. Taiken neljä läänintaiteilijaa opastavat alkuun ja auttavat löytämään kumppaneita. Kehittämisohjelmaa koordinoi erityisasiantuntija Johanna Vuolasto. Teemme yhteistyötä mm. hallituksen kärkihankeavustusta saaneiden toimijoiden kanssa maakunta- ja soteuudistuksessa. Päämäärämme on, että taide ja kulttuuri juurtuisi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Tavoitteenamme on vaikuttaa rakenteisiin siten, että ihmisten kulttuuriset oikeudet toteutuisivat riippumatta siitä millaisessa kunnossa hän on tai missä hän asuu. Valkoiset seinät ja kahvitauon odottaminen eivät riitä ihmisen elämän sisällöksi. Kärkihankerahoitettujen toimijoiden lisäksi tärkein kumppanimme on Taikusydän, joka kerää ja jakaa toimialan tietoa, tutkii, kouluttaa ja tukee alueverkostojen syntymistä ja toimintaa.

Lisäksi Taike jakaa valtionavustuksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tukevaan toimintaan.

Ohjelmakausi

Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2015–2019.

Ajankohtaista

Dr. Kat Taylorin raportissa (June 2018) tutkitaan Taiken tiimin työn vaikuttavuutta ja taiteen hyvinvointivaikutukisen jalkautumista Suomessa. Verrokkina USA. Erityishuomie taiteen mahdollisuuksissa mielenterveyden tukena. Lataa raportti: Art thou well? Towards creative devolution of mental health in greater Manchester. Dr Katherine Taylor, Clinical Psychologist Fellowship Report, 2018

Pirkanmaalle maamme ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Taidetutka on kesäkuusta 2017 alkaen kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia merkityksiä.

Taikusydämen uutiskirje ja ajankohtaista

ArtsEqualin toimenpidesuositukset

Saako taide parantaa? Johanna Vuolaston blogi alueuudistus.fi -sivustolla

Sitran tietokortit taiteen vaikutuksista

Viimeksi muokattu: 20.06.2018

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma toteuttaa hallituksen kärkihanketta Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisesta.

Viimeksi muokattu: 16.06.2017

Video: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

Viimeksi muokattu: 08.12.2017