Taustakuva

Etelä-Savo

© Toni Malin
Viimeksi muokattu: 28.08.2016

Haettavana nyt


Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika: 16.11.2017 - 28.02.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset

Hakuilmoitus

Hakuaika:

02.01.2017 - 31.01.2017
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset
Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset
Tieto päätöksestä
Lisätietoja
 

Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset

Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 16, jolloin hakemusten on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake

Kenelle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain avustuksia kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Kaunokirjallisuuden alan avustuksia myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, draama, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (mm. scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.

Tietokirjallisuuden avustuksia myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammatti-kirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu

  • iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa.

Avustusta ei voi saada hakija, jonka verotettavat vuositulot ylittävät valtion taiteilija-apurahan vuotuisen summan (noin 20 070 euroa).

Minkä suuruinen

Avustuksen suuruus on 1000–4 000 euroa.

Mitä liitteisiin

Hakemukseen tulee liittää

  • selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi veroviranomaisen päätös viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttaa muun muassa

  • hakijan kirjallinen tuotanto
  • hakijan taloudellinen tilanne.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustusten käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.  Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset

Hakuaika

Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta voidaan hakea avustustarpeen ilmaantuessa.

Hakulomake

Kenelle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain avustuksia kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Kaunokirjallisuuden alan avustuksia myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, draama, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (mm. scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.

Tietokirjallisuuden avustuksia myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammatti-kirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille

  • jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin
  • joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi. 

Avustusta ei voi saada hakija, jonka verotettavat vuositulot ylittävät valtion taiteilija-apurahan vuotuisen summan (noin 20 070 euroa).

Minkä suuruinen

Avustuksen suuruus on 1000–4 000 euroa.

Mitä liitteisiin

Hakemukseen tulee liittää

  • selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi veroviranomaisen päätös viimeksi toimitetusta verotuksesta
  • lääkärintodistus sairauden tai työkyvyttömyyden laadusta ja kestosta.

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttaa muun muassa

  • hakijan kirjallinen tuotanto
  • hakijan taloudellinen tilanne

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustusten käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuurin saavutettavuuteen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Erityisavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria

Avustukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yhteisöjen kehittämishankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille

Erityisavustukset on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Residenssiavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaan ja kehittämishankkeisiin Suomessa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 15.03.2017

Yhteystiedot

Joensuun toimipiste
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku