Taustakuva

Keski-Suomi

© Matti Myller
Viimeksi muokattu: 28.08.2016

Haettavana nyt


Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika: 16.11.2017 - 28.02.2018

Kuvataiteen näyttöapurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

02.01.2017 - 31.01.2017
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen
Minkä suuruinen
Mitä liitteisiin
Millä perusteella
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta myöntää viiden kuukauden pituisia työskentelyapurahoja visuaalisten taiteen alojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha
 • jolla on samalle vuodelle valtion kokovuotinen taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Minkä suuruinen

Apurahan suuruus on 8 000 euroa.

Mitä liitteisiin

Liitä hakemukseesi

 • pakollisena liitteenä ansioluettelosi (pdf | doc |docx)
 • enintään viisi teoskuvaa uusista teoksista (jpg | jpeg). Paperilomakkeella haettuna tallennettuna cd- tai dvd-levylle (jpg | jpeg)
 • kuvaluettelo, jossa kerrotaan teosten koko, tekniikka ja valmistumisvuosi.

tai vaihtoehtoisesti

 • pakollisena liitteenä hakijan ansioluettelo (pdf | doc | docx)
 • kolmen minuutin pituinen video- tai muuta liikkuvaa kuvaa sisältävä näyte
 •  yksi stillkuva teoksesta (jpg | jpeg).

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tallenna kuvat ja kuvatiedot ensisijaisesti yhteen tiedostoon (pdf | doc | docx | jpg | jpeg). Voit vaihtoehtoisesti tallentaa myös viisi erillistä kuvaa (jpg | jpeg) ja kuvaluettelon. Yhden liitteen maksimikoko on 2Mb. Kuvaliitteitä katsotaan tietokoneen ruudulta.

Video- tai muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa hakemuksen liitteinä. Tallenna enintään 3 minuutin pituinen näyte työstäsi esimerkiksi internetissä toimivaan videopalveluun ja linkitä sivun osoite hakuilmoituksen internetsivut-kenttään. Voit halutessasi lukita internetlinkit salasanalla, kirjoita salasana linkin perään selkeästi. Voit myös toimittaa kolmen minuutin teosnäytteen dvd-levylle tallennettuna lähettämällä sen postitse osoitteeseen Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Kirjoita kuoreen kuvataiteen näyttöapuraha. Postitse lähettyjen liitteiden tulee olla perillä Taiteen edistämiskeskuksessa viimeistään 15.2.2017.

Myös postitse toimitetut liitteet tallennetaan myöhemmin sähköiseen arviointijärjestelmään, joten yhden liitteen maksimikoko on 2Mb.

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttavat

 • hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta
 • työsuunnitelma.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

Apurahan saajan on

 • luovuttava päätoimisesta työstä apurahakauden ajaksi
 • tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä
 • otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien myöntämät apurahat. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa samanaikaista valtionavustusta.

Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä: hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Päätöksiin sovelletaan ja Lakia eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (966/2015), lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Henri Terho
p. 0295 330 901
henri.terho@taike.fi

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Ohjeita hakijalle


Takaisin

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuurin saavutettavuuteen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Erityisavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria

Avustukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yhteisöjen kehittämishankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille

Erityisavustukset on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Residenssiavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaan ja kehittämishankkeisiin Suomessa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 15.03.2017

Yhteystiedot

Jyväskylän toimipiste
Keskustie 20 C 32
40100  Jyväskylä
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku