Viimeksi muokattu: 12.12.2011

Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Hakuilmoitus

Hakuaika

01.10.2015 - 30.10.2015
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00

Tallenna hakulomake koneellesi

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille. Avustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille.

Mihin tarkoitukseen

Avustuksilla voidaan tukea

 • monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävää toimintaa ja hankkeita
 • siirtolaisten ja kansallisten vähemmistöjen omaa taide- ja kulttuuritoimintaa
 • rasismin vastaista työtä
 • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin avulla
 • kulttuurivähemmistöjen oman identiteetin vaalimista
 • kulttuurivähemmistöjen ja valtaväestön yhteyksien edistämistä.

Avustuksia ei ole tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumista yleisesti edistävään toimintaan (kuten suomen kielen kursseihin tai työllistymisen edistämiseen) eikä uskonnon harjoittamiseen.

Avustus voidaan myöntää joko toiminta-avustuksena (perustoimintaan) tai erityisavustuksena (hankkeeseen).

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen.

Minkä suuruinen

 • Taiteen edistämiskeskus ei myönnä alle 1500 euron avustuksia
 • Avustus on aina osa toiminnan / hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa toiminnan / hankkeen kaikkia kuluja.
 • Valtionavustus voi kattaa toiminnan kokonaiskustannuksista enintään 80%.
 • Mikäli hanke tuottaa voittoa, valtionavustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan

Mitä liitteisiin

Perusasiat tulee kirjata hakemuslomakkeeseen, liitteillä voi täydentää hakemusta. Hakemukseen tulee kuitenkin liittää

 • yhteisön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta
 • seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio (toiminta-avustus)
 • hankkeen toimintasuunnitelma ja talousarvio (erityisavustus)
 • hallituksen / johtokunnan kokoonpano.

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttavat muun muassa

 • hakemuksessa esitetyt tiedot
 • hakijan aikaisempi toiminta
 • toiminnan / hankkeen sisältö ja tavoitteet
 • toiminnan / hankkeen laatu ja laajuus
 • toiminnan / hankkeen alueellinen merkittävyys ja yleinen vaikuttavuus
 • hankkeen työsuunnitelma
 • kokonaisbudjetti sisältäen muun rahoituksen
 • toteutuksen organisointi

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa valtionavustusta.

Avustuksen saajan tulee

 • toteuttaa hanke vuonna 2016 (erityisavustus)
 • tehdä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä kirjallinen selvitys

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä. Viimeisen päivän postileima ei riitä.
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista avustuksistaan määräaikaan mennessä.

Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

p. 0295 330 700

taike-asiakaspalvelu@minedu.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta
puh. 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi