Taustakuva

Pohjanmaa

© Johanna Hagman
Viimeksi muokattu: 28.08.2016

Läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi

Krista Petäjäjärvi

Läänintaiteilija, välittäjärakenteet
Taiteen edistämiskeskus

Pohjanmaan aluetoimipiste

krista.petajajarvi@taike.fi
p. 029 5330813

Toimikausi: 2.2.2017–31.1.2018

Valtakunnallisena läänintaiteilijana tehtävänäni on taiteen välittäjärakenteiden kehittäminen. Taiteen välittäjyys yhdistää taiteen kuluttajan ja taiteen tekijän toisiinsa. Eri taidealoilla on jo olemassa erilaisia välittäjärakenteita mm. tuottajaverkostoja, ohjelmatoimistoja ja agentuureja. Työssäni pyrin hahmottamaan taidekentällä toteutuvia hyviä käytänteitä, mutta myös alueita, joissa välittäjärakenteet vielä puuttuvat.

Luon kokonaiskuvaa odotuksista, tarpeista ja mahdollisuuksista, joita tulevaisuuden välittäjärakenteisiin liittyy. Teen kehittämistyötä vuorovaikutuksessa kentän toimijoiden kanssa. Järjestän vuoden aikana useita keskustelufoorumeita, joissa aihetta lähestytään yhteiskehittelyn kautta. Tämän lisäksi kutsun toimijoita mukaan pienempiin ryhmäkeskusteluihin. Nyt tehtävä kehittämistyö tähtää siihen, että taiteen välittäjärakenteet olisi yksi Taiken vuonna 2018 käynnistyvistä kehittämisohjelmista.

Olen tehnyt pitkään yhdistystasolla työtä taiteen välittäjärakenteiden muodostumisen parissa. Koulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja, jonka jälkeen olen valmistunut Taideyliopiston ”Taiteelliset interventiot työelämässä: Taiteilija organisaation kehittäjänä” -täydennyskoulutuksesta. Työkseni olen toiminut taiteen menetelmin työelämän kehittämisen parissa, mentoroinut eri alojen taiteilijoita ja edistänyt paikalliskulttuuria yhteisötaiteilijan roolissa. Parhaillaan viimeistelen Soveltavan taiteen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Turun Taideakatemiassa.  

Onko sinulla näkemyksiä taiteen välittäjärakenteiden kehittämiseen liittyen? Ota yhteyttä, kuulen mielelläni ajatuksiasi. Ilmoittele myös jos toivot kutsua mukaan keskustelufoorumeihin. Ollaan yhteydessä!

 

Viimeksi muokattu: 15.03.2017

Yhteystiedot

Pohjanmaan aluetoimipiste
Wolffintie 35 C
65200  Vaasa
Kartta
puh. 0295330812
etunimi.sukunimi@taike.fi