Taustakuva

Satakunta

© David Jones
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Haettavana nyt


Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika: 16.11.2017 - 28.02.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

02.01.2017 - 31.01.2017
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus (Taike) edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Jos haet avustusta iäkkäänä kirjailijana tai kääntäjänä tai avustusta sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella, katso Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen
Minkä suuruinen
Mitä liitteisiin
Millä perusteella
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Kaunokirjallisuuden alan apurahoja ja avustuksia myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, draama, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (esim. scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.

Tietokirjallisuuden apurahoja ja avustuksia myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammattikirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Mihin tarkoitukseen

Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen, pitkäjänteiseen luovaan työskentelyyn. Apurahoilla tuetaan tuotantonsa eri vaiheissa olevia kirjailijoita ja kääntäjiä. Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Minkä suuruinen

Apurahan suuruus on 4 000–14 500 euroa. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn jaetaan MYEL:n mukaisen vakuutusosuuden sisältäviä apurahoja seuraavasti:

 • neljän kuukauden työskentelyyn 7 000 euroa
 • viiden kuukauden työskentelyyn 8 500 euroa
 • kuuden kuukauden työskentelyyn 10 000 euroa
 • seitsemän kuukauden työskentelyyn 11 500 euroa
 • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 13 000 euroa
 • yhdeksän kuukauden työskentelyyn 14 500 euroa.

Mitä liitteisiin

Liitä hakemukseesi

 • pakollisena liitteenä ansioluettelosi (pdf|doc|docx)
 • enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.

Varmista ja huomioi, että

 • yhden liitteen koko on enintään 2Mb
 • kaikissa liitteissä on nimesi
 • et voi toimittaa liitteitä sähköpostitse.

Jos uusin julkaisusi on omakustanne tai tarvepainatteena julkaistu teos, lähetä se liitteenä Taikeen.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Millä perusteella

Apurahan myöntämiseen ja määrään vaikuttavat työsuunnitelma ja hakuvuodelle myönnetyt muut apurahat.

Hakijalla tulee olla vähintään yksi julkaistu teos tai muu vastaava dokumentoitu kirjallinen teko. Näytelmän osalta julkaisukynnyksenä pidetään näytelmän esittämistä, ellei näytelmää ole julkaistu kirjana. Yksittäisiä artikkeleita tai osallistumista antologiaan ei katsota riittäväksi näytöksi aikaisemmasta tuotannosta.

Päätökseen vaikuttaa:

 • työsuunnitelma (tarkemmin hakuohjeissa)
 • hakijan aikaisempi tuotanto
 • hakijan tämänhetkinen luova työvaihe
 • apurahan vaikutus työskentelyyn.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

Apurahan saajan on

 • luovuttava päätoimisesta työstä vähintään neljän kuukauden pituisen apurahakauden ajaksi
 • otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus, jos apuraha on vähintään neljän kuukauden mittainen. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.
 • tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.

Huom. Apuraha ei voi alkaa takautuvasti.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien myöntämät apurahat. Taike ei myönnä samanaikaisesti kahta tai useampaa valtionavustusta.

Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä: hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiken myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Päätöksiin sovelletaan lakia (236/1961) ja asetusta (46/1964) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista, lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taikeen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat tiedon päätöksestä viimeistään toukokuussa.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Ohjeita hakijalle


Takaisin

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuurin saavutettavuuteen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Erityisavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria

Avustukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yhteisöjen kehittämishankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille

Erityisavustukset on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Residenssiavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaan ja kehittämishankkeisiin Suomessa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2017

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 15.03.2017

Yhteystiedot

Porin toimipiste
Valtakatu 12 B
28100  Pori
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku