Taustakuva

Satakunta

© David Jones
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Kuvataiteen näyttöapurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

02.01.2018 - 31.01.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen
Mitä liitteisiin
Millä perusteella
Erityisehdot
Apurahaa ei voida myöntää, jos
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta myöntää viiden kuukauden pituisia työskentelyapurahoja visuaalisten taiteen alojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahan suuruus on 8 000 euroa.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha
 • jolla on samana vuonna valtion kokovuotinen taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Mitä liitteisiin

Liitä hakemukseesi

 • pakollisena liitteenä ansioluettelosi (pdf|doc|docx)
 • enintään viisi teoskuvaa uusista teoksista (jpg |jpeg). Paperilomakkeella haettuna tallennettuna cd- tai dvd-levylle (jpg |jpeg)
 • kuvaluettelo, jossa kerrotaan teosten koko, tekniikka ja valmistumisvuosi.

tai vaihtoehtoisesti

 • pakollisena liitteenä hakijan ansioluettelo (pdf|doc|docx)
 • kolmen minuutin pituinen video- tai muuta liikkuvaa kuvaa sisältävä näyte
 • yksi stillkuva teoksesta (jpg |jpeg).

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tallenna kuvat ja kuvatiedot ensisijaisesti yhteen tiedostoon (pdf|doc|docx|jpg|jpeg). Voit vaihtoehtoisesti tallentaa myös viisi erillistä kuvaa (jpg |jpeg) ja kuvaluettelon. Yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb. Kuvaliitteitä katsotaan tietokoneen ruudulta.

Video- tai muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa hakemuksen liitteinä. Tallenna enintään 3 minuutin pituinen näyte työstäsi esimerkiksi internetissä toimivaan videopalveluun ja linkitä sivun osoite hakulomakkeen internetsivut-kenttään. Voit halutessasi lukita internetlinkit salasanalla, kirjoita salasana linkin perään selkeästi. Voit myös toimittaa kolmen minuutin teosnäytteen dvd-levylle tallennettuna lähettämällä sen postitse osoitteeseen Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Kirjoita kuoreen kuvataiteen näyttöapuraha. Postitse lähettyjen liitteiden tulee olla perillä Taiteen edistämiskeskuksessa viimeistään 15.2.2018.

Myös postitse toimitetut liitteet tallennetaan myöhemmin sähköiseen arviointijärjestelmään, joten yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttavat

 • hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta
 • työsuunnitelma.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

Apurahan saajan on

 • luovuttava päätoimisesta työstä apurahakauden ajaksi
 • tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä
 • otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien myöntämät apurahat. Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa samanaikaista valtionavustusta.

Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä: hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Päätöksiin sovelletaan ja Lakia eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (966/2015), lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Näyttöapurahoista päättää näyttöapurahalautakunta. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Tuulikki Koskinen
p. 0295 330 703
tuulikki.koskinen@taike.fi

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Apurahan hakeminen


Takaisin

Apurahat yksityisille


Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika: 16.11.2018 - 28.02.2019

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen

Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2018

Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2018

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 09.04.2018

Alueiden kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Alueiden työskentelyapurahat

Työskentelyapurahat on tarkoitettu alueella toimiville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen taidejournalisteille taiteelliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Lastenkulttuurin kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Kuvataiteen näyttöapurahat

Apurahat on tarkoitettu viiden kuukauden työskentelyyn ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Kulttuurin hyvinvointivaikutuksien erityisavustukset yhteisöille

Erityisavustukset on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Residenssiavustukset

Avustukset on tarkoitettu kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaan ja kehittämishankkeisiin Suomessa.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Toiminta-avustukset esittävien taiteiden yhteisöille

Avustukset on tarkoitettu esittävien taiteiden alalla toimivien yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen

Hakuaika päättynyt: 31.10.2018

Yhteystiedot

Porin toimipiste
Valtakatu 12 B
28100  Pori
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku