Taustakuva

Uusimaa

© Stefano Corso
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Anu Miettinen

Ympäristötaiteen läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus | Uusimaa

anu.miettinen@taike.fi
p. 0295 330 806

Toimikausi:
13.2.2015–12.2.2018

Uudenmaan ympäristötaiteen läänintaiteilijana edistän ympäristötaiteilijoiden työmahdollisuuksia, lisään ekologisen maataiteen projekteja ja ympäristötaiteen osuutta osana väylärakentamista. Olen myös yksi prosenttiperiaatetta edistävistä läänintaiteilijoista eli edistän julkisen taiteen lisäämistä rakennushankkeissa. Teen yhteistyötä niin muiden läänintaiteilijoiden kuin taiteilijoiden, taidejärjestöjen, taidealan ammattiliittojen, rakennuttajien, kuntien, kunta- ja valtio-organisaatioiden kanssa. Tavoitteeni on toimia eri toimijoiden välisenä sidoksena luoden rakenteita pitkäaikaiselle yhteistyölle.

Tavoitteeni on myös lisätä ympäristötaiteen osuutta julkisen taiteen hankkeissa ja taiteilijalähtöisten projektien sujuvuutta eri vaiheissa. Erityisenä pidemmän ajan tavoitteena näen sen, että ympäristötaidealueiden suunnittelu otetaan huomioon jo kaavoitusvaiheessa ja kaavaan merkitään ympäristötaiteelle varattuja alueita.

Käsitän ympäristötaiteen laajasti ja näen sen kattavan muita taiteenaloja esimerkiksi yhteisötaiteesta performanssiin ja installaatioon. Ympäristötaiteessa keskeistä on luottamuksen käsite, taide on meitä ympäröivässä kulttuuri- tai luontoympäristössä vapaasti saatavillamme. Taide kuuluu osaksi arkea ja meille jokaiselle.

Olen toiminut monialaisena kuvataitelijana vuodesta 1998 alkaen, jolloin valmistuin Vapaasta Taidekoulusta. Lisäkouluttauduin AMK kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista 2013. Opiskelen lisäksi Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa pääaineenani ympäristöpolitiikka sekä sivuaineinani kehitysmaatutkimusta ja estetiikkaa. Kuvataitelijan työn lisäksi olen toiminut muun muassa opetus-, toimisto- ja projektitöissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen toiminut aktiivisesti Helsingin ympäristötaiteen tapahtumissa ja projekteissa taiteilijana, tuottajana ja koordinaattorina. Ympäristötaideprojektit ja ympäristötaiteen näkyvyyden lisääminen ovat lähellä sydäntäni.

Viimeksi muokattu: 07.09.2016

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta
puh. 0295330803
etunimi.sukunimi@taike.fi