Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Haettavana nyt


Apurahat yksityisille


Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 09.04.2018

Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.08.2018

Alueiden kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Alueiden työskentelyapurahat

Työskentelyapurahat on tarkoitettu alueella toimiville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen taidejournalisteille taiteelliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Lastenkulttuurin kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 19.03.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Kuvataiteen näyttöapurahat

Apurahat on tarkoitettu viiden kuukauden työskentelyyn ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2018

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen

Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2017

Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika päättynyt: 15.11.2017

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

29.09.2017 - 02.11.2017
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Erityisavustukset on tarkoitettu yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille. Erityisavustus on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille.

Yhteisöjen erityisavustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin.

Taiteen edistämiskeskus suosittelee, että hakemus jätetään vain yhdelle taiteenalalle. Monialaisella tarkoitetaan useita eri taiteenaloja yhdistävää, poikkitaiteellista toimintaa, joka ei sovellu minkään yksittäisen taiteenalan alle.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Avustus on tarkoitettu eri taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin vuonna 2018 toteutettaviin hankkeisiin. Taike ei myönnä alle 2000 euron avustuksia. Avustus on aina osa projektin kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Mikäli hanke tuottaa voittoa tai avustuksella on katettu hankkeesta yli 80 %, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan. Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa myönnetyistä avustuksista kunkin taiteenalan sivuilta (myönnetyt apurahat).

Tuettavan hankkeen tulee edistää taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä lisätä taiteen käyttöä hyvinvoinnin edistämiseksi. Avustettavan toiminnan tulee pyrkiä juurtumaan pysyväksi toimintamalliksi osaksi rakenteita.

Hakijalla tulee olla suunnitelma taiteen hyvinvointivaikutuksien toteutumisesta hankkeessaan, esimerkiksi tervehdyttävän ympäristön tai työhyvinvoinnin tukeminen, pitkäaikaispotilaiden toimintakyvyn ylläpito tai hyvinvoinnin edistäminen taidelähtöisin menetelmin. Avustuksella tulee työllistää ammattitaiteilijoita.

Avustuksen saajan on nimettävä organisaatiostaan hankkeesta vastaava henkilö, joka toimii taiteilijoiden yhteyshenkilönä. Taiteilijoiden työkyvyn ylläpidon järjestäminen mm. työnohjauksen, mentori- ja asiantuntijaohjauksen avulla voidaan lukea osaksi omarahoitusosuutta.

Avustusta voi saada muun muassa:

 • Taiteilijoiden palkka- tai materiaalikustannuksiin taideprojekteissa
 • Taiteilijoiden työpari- ja mentoritoiminnan järjestämiseen taideprojektien yhteydessä
 • Taiteilijavetoisiin työhyvinvointiprojekteihin
 • Tervehdyttävän ympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen taiteilijavetoisesti
 • Taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvien tapahtumien, seminaarien, kurssien, leirien ja työpajojen järjestämiseen
 • Kansallisiin ja kansainvälisiin terveyttä taiteen keinoin edistäviin hankkeisiin ja yhteistyöhön

Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus).

Millä perusteella

Tuki perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin. Vertailuperusteet ovat ohjeellisia.

Hankkeen laatu:

 • Hakijan ja yhteistyökumppanin sitoutuminen taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan
 • Kuinka vakuuttava yhteisö on taiteenalansa kentässä?
 • Käyvätkö hankkeen taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta?
 • Onko työsuunnitelma uskottava ja sen tavoitteet kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Hankkeen vaikuttavuus:

 • Onko hankkeella paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko hanke laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa taiteen kentälle/taiteilijoille/yleisölle?
 • Onko hankkeella vaikutusta taiteenalan kehittymisen kannalta?

Hankkeen talous ja toteutus:

 • Onko hanke ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko haettu avustus hankkeen kannalta tarpeellinen?
 • Onko hankkeessa yhteistyökumppaneita?
 • Kuinka yhteisön taloutta on hoidettu aiempina vuosina?
 • Onko haettu avustus hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Mikä on avustuksen osuus (%) hankkeen talousarviosta?
 • Onko haettu summa hankkeen laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Onko hankkeella jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat.

Erityisehdot

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionavustukset. Taike ei myöskään myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta.

Avustuksen saajan tulee

 • käyttää avustus myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä jos aiemmin myönnetty avustus on käyttämättä.
 • tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase)
 • Yhteenveto hakijan mahdollisesta aikaisemmasta taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvästä toiminnasta
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan kaksi hakemuksen kannalta oleellisen liitteen. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
 • Liitteen maksimikoko on 4Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi alueellisista taidetoimikunnista koostettu asiantuntijaryhmä. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Ulla Lassila
ulla.lassila@taike.fi
p. 0295 330 860


Takaisin

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku