Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Suvi Solkio

Yhteisötaiteen läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus
Lounais-Suomen aluetoimipiste

suvi.solkio@taike.fi
p. 0295 330 902

Toimikausi:
1.1.2015–31.12.2017

Läänintaiteilijan työssä kehitän ja vahvistan yhteisötaidetta osana nykytaiteen monipuolista kenttää. Etsin uutta luovia näkökulmia ja avauksia taiteilijoiden, yhteisöjen, instituutioiden ja eri alojen toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Työ suuntautuu erityisesti nuorten pariin ja tulen kehittämään heidän tarpeista lähteviä yhteisötaideprojekteja. Tavoitteena on vapaan ja soveltavan taiteen keinoin tutkia, mitä mahdollisuuksia yhteisötaide avaa esimerkiksi kulttuurikompetenssin vahvistajana, kansalaisvaikuttamisen kanavana tai yleisö-/asiakastyön välineenä.

Valmistuin Tampereen Ammattikorkeakoulun Taiteen ja Viestinnän osastolta kuvataiteilijaksi vuonna 2001, pääaineena ympäristötaide. Lisäkoulutusta olen hankkinut yhteisötaiteen ja kulttuurisen vanhustyön aloilta. Vuodesta 2002 olen työskennellyt laajasti kaupunki- ja yhteisötaiteen kentällä eri yhteisöjen parissa taiteilijana, koordinaattorina ja tuottajana. Työssä olen tukenut monialaisen ja poikkitaiteellisen toiminnan kautta paikallisidentiteettien syntyä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä toteuttanut julkisen tilan ja arjen ympäristöjen viihtyvyyttä lisääviä projekteja.

Hankkeet

Taide lähiöiden yhteisöllisyyden vahvistajana

The (anti)Monumentalists yhteisötaideprojekti nuorille

Yhteisötaide VOL2 -verkosto

Viimeksi muokattu: 07.09.2016

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Linnankatu 24
20100  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Henkilöhaku