Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter
De regionala tidningarna Ilkka och Pohjalainen gav första sidan till konsten
Dansare, koreograf Valtteri Raekallio fick Nylands konstpris
Saara Ekström fick Egentliga Finlands konstpris
Statspriset för scen- och utövande konst gick till konstkollektivet Wauhaus

Arkiv

Senast ändrad: 06.09.2016

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer