Andra forskningsenhetens publikationer

Handböcker (ISSN 0788-1479):

n:o 7
Sanasto:
Taide- ja kulttuurihallinnon sanastoa – Ordlista för konst- och kulturförvaltningen – Terminology for Arts and Cultural Administration – Lexique des organes administratifs et consultatifs du domaine de la culture et des arts. Toim. Eija Ristimäki ja Tellervo Hyttinen. Taiteen keskustoimikunta & Valtioneuvoston kanslia. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-02-3. ISSN 0788-1479

n:o 6
M. Louise SCOTT & Justine FREEMAN: EU, kulttuuri ja säädökset : käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista. BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1996. ISBN 951-692-379-8. n:o 5 Lasten- ja nuortenkulttuurin hakemisto Toim. Auli Irjala ja Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1993. ISBN 951-692-310-0.

n:o 4
VISION - Kuvakulmia taidekasvatukseen
- Konstuppforstan i Finland - Arts Education in Finland Photo: Paula Kukkonen, Pertti Nisonen. Text: Paula Tuomikoski, Sirpa Moitus. Kirjastopalvelu Oy - Biblioteksservice Ab - Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1992. ISBN 951-692-286-4

n:o 3
Handbook of Cultural Affairs in Finland.
Ed. Ritva Mitchell. Kirjastopalvelu Oy - Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1991. ISBN 951-692-251-1.

n:o 2
Kulttuurihakemisto - Kulturkatalogen.
Toim. Auli Irjala, Ritva Mitchell, Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1990. ISBN 951-692-238-4.

n:o 1
Suomalaiset musiikkilehdet - Finska musiktidskrifter.
Toim. Timo Laitakari. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1989. ISBN 951-692-215-5.

Europarådets utvärderingsprogram:

Cultural Policy in Finland. National Report. Council of Europe : European Programme of National Cultural Policy Reviews. Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0507-1.

Cultural Policy in Finland. Report by the panel of European experts compiled by Jacques Renard. Council of Europe : European Programme of National Cultural Policy Reviews. Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0508-X.

La Politique Culturelle de la Finlande. Rapport national. Conseil de l'Europe. Programme européen d'évaluation des politiques culturelles nationales. Conseil des Arts de Finlande. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0913-1.

La Politique Culturelle de la Finlande. Rapport d'un groupe d'experts européens compilé par Jacques Renard. Conseil de l'Europe. Programme européen d'évaluation des politiques culturelles nationales. Conseil des Arts de Finlande. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0912-3.

Suomen kulttuuripolitiikka. Eurooppalaisen asiantuntijaryhmän raportti, laatinut Jaques Renard. Kansallisen kulttuuripolitiikan eurooppalainen arviointi-ohjelma. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1997. ISBN 951-53-0622-1.

Internationella sampublikationer:

Publikationer med C.I.R.C.L.E. (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe)

Ritva MITCHELL: New Measures for Financing the Arts and Culture. The Arts Council of Finland - Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. CIRCLE. Helsinki University Press. Helsinki 1989. ISBN 951-47-2759-2.

Rod FISHER & Ritva MITCHELL: Professional Managers for the Arts and Culture? Training of Cultural Administrators and Arts Managers in Europe. The Arts Council of Finland - Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. CIRCLE. Helsinki University Press. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6037-9.

Rod FISHER, Brian GROOMBRIDGE, Julia HÄUSERMANN, Ritva MITCHELL (ed.): Human Rights and Cultural Policies in a Changing Europe. The Right to Participate in Cultural Life. Report of the European Round Table held in Helsinki 30 April - 2 May 1993. CIRCLE Publication no 6 published by the Arts Council of Finland. Helsinki University Press. Helsinki 1994. ISBN 951-47-9822-8.

Anthony EVERITT (ed.): Trial, trust and tribulation. The Distribution of Roles and Changing Nature of Relations between Governments and Arts Councils, Associations and Foundations. Report of the European Round Table held in Budapest 21-22 March 1994. CIRCLE Publication no 8 published by the Arts Council of Finland. The Arts Council of Finland. Helsinki 1996. ISBN 951-53-1077-6.


EFAH -publikation

M. Louise SCOTT & Justine FREEMAN: The Inventory. European Legislation & Policy that Affects the Cultural Sector. Brussels 1994.

Senast ändrad: 06.09.2016

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer