Ansökningstider för stipendier och bidrag, hösten 2017–våren 2018

Obs! Ändringar är möjliga – ansökningstiderna uppdateras i utlysningarna en månad före ansökningstiden.

 • Extra konstnärspension 1.9.–2.10.2017

Stipendier till privatperson och arbetsgrupper

 • Projektstipendier för konstnärer och arbetsgrupper 29.9.–15.11.2017
 • Stipendier för främjande av kulturell mångfald för konstnärer och arbetsgrupper 29.9.–15.11.2017
 • Biblioteksstipendier för författare och översättare 2.1.– 31.1.2018
 • Visningsstipendier för konstnärer inom bildkonst 2.1.–31.1.2018
 • Regionala projektstipendier för konstnärer och arbetsgrupper 15.2.–19.3.2018
 • Regionala arbetsstipendier för konstnärer och arbetsgrupper 15.2.–19.3.2018
 • Projektstipendier inom barnkultur för konstnärer och arbetsgrupper 15.2.–19.3.2018
 • Statens konstnärstipendier 1.3.–9.4.2018
 • Mobilitetsstipendier för konstnärer (tidigare rese- och residensstipendierna kombinerade) ansökningstiderna slutar 22.8.2017, 15.11.2017, 28.2.2018 osv.

Bidrag till sammanslutningar

29.9.–2.11.2017

 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet
 • Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet
 • Bidrag för kulturtidskrifter
 • Bidrag för kulturens välfärdsinverkan
 • Festivalbidrag
 • Residensbidrag
 • Specialbidrag
 • Förankring av konst- och kulturservice som en del av social- och  hälsovårdens verksamhet
 • Verksamhetsbidrag
 • Verksamhetsbidrag för regionala danscenter

15.2.–19.3.2018

 • Specialbidrag för projekt hyväpuhe-snällprat
 • Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip
 • Specialbidrag inom barnkultur
Senast ändrad: 02.05.2018

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer