Ansökningstider för stipendier och bidrag, hösten 2018–våren 2019

Obs! Ändringar är möjliga – ansökningstiderna uppdateras i utlysningarna en månad före ansökningstiden.

 • Extra konstnärspension 29.8-1.10.2018

Stipendier till privatperson och arbetsgrupper

 • Projektstipendier till konstnärer och arbetsgrupper 1.10–15.11.2018
 • Stipendier till konstnärer och arbetsgrupper för främjande av kulturell mångfald 1.10–15.11.2018
 • Biblioteksstipendier till författare och översättare 2.1–31.1.2019
 • Visningsstipendier för konstnärer inom bildkonst 2.1–31.1.2019
 • Regionala projektstipendier till konstnärer och arbetsgrupper 13.2–13.3.2019
 • Regionala arbetsstipendier till konstnärer 13.2–13.3.2019
 • Projektstipendier inom barnkonst till konstnärer och arbetsgrupper 13.2–13.3.2019
 • Statens konstnärsstipendier 1.3–3.4.2019
 • Mobilitetsstipendier till konstnärer och arbetsgrupper, ansökningstiderna slutar 15.8.2018, 15.11.2018, 28.2.2019.
   

Bidrag till sammanslutningar

1.10-31.10.2018

 • Bidrag till kulturtidskrifter
 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet
 • Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet
 • Specialbidrag till sammanslutningar
 • Festivalbidrag
 • Kulturens välfärdsinverkan
 • Specialbidrag för barnkultur
 • Residensbidrag
 • Verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst
 • Verksamhetsbidrag till sammanslutningar

13.2–13.3.2019

 • Specialbidrag för konstens enprocentsprincip
Senast ändrad: 17.10.2018

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer