Apurahat ja avustukset

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Apurahat

Taike ja sen yhteydessä toimivat 20 taidetoimikuntaa ja kaksi apurahalautakuntaa jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille. Taiken jakama taiteilijatuki on noin 21,6 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion taiteilija-apurahojen osuus siitä on noin 11 miljoonaa euroa.

Apurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille tai heidän muodostamilleen työryhmille.  

Avustukset

Taike jakaa toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia. Toiminta-avustusta saa vuosittain yli 150 yhteisöä, yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Erityisavustuksia jaetaan noin 2,7 miljoonaa vuodessa.

Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille.

Senast ändrad: 12.05.2017

Att söka nu


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och konstjournalister för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 15.11.2018

Residensbidrag

Bidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Stipendierna är avsedda för enskilda konstnärer och arbetsgrupper för främjande av kulturell mångfald.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 15.11.2018

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Verksamhetsbidrag för sammanslutningar inom utövande konst

Bidragen är avsedda som stöd för den kontinuerliga verksamheten inom sammanslutningar, t.ex. föreningar, andelslag och företag, på scenkonstens område

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 29.08.2018 - 15.11.2018

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer

Asioi verkossa

Apurahat ja avustukset

Hae apurahoja ja avustuksia Taiken asiointipalvelussa.

Asiointipalvelussa voit

  • täyttää ja lähettää hakemuksen
  • täydentää hakemusta
  • vastaanottaa päätöksen
  • hakea muutosta päätökseen
  • tehdä selvityksen.

Jos haet apurahaa itsellesi tai työryhmällesi, kirjaudu asiointipalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Jos haet avustusta yhteisöllesi, kirjaudu Katso-tunnisteella.

Hakemusten arviointi

Taiken asiantuntijajäsen, kirjaudu hakemusten arvioijana.

Senast ändrad: 29.09.2016