Beviljade stipendier och bidrag

Danskonsten främjas med 326 000 euro
Cirkuskonst främjas med 70 000 euro
Musik främjas med 1 175 000 euro
Performanskonst och experimentell scenkonst fick 53 000 euro
Scenkonsten främjas med 392 000 euro
Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer