Specialbidrag för projekt hyväpuhe-snällprat

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

15.02.2018 - 19.03.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

För vad

Stöd beviljas till tvärkonstnärliga konstprojekt som utnyttjar digitala lösningar och sociala medier som tar fram positiva alternativ till hatretorik. Bidragets tema hyväpuhe - snällprat är treårigt och med det avses Konstrådets utvecklingsutlysningar under åren 2017–2019. Under treårsperioden kan bidraget beviljas till samma projekt under flera år.

Beslutets motivering

Bidraget beviljas till tvärkonstnärliga projekt med temat hyväpuhe-snällprat som utnyttjar digitala lösningar och sociala medier.

Bidraget riktas till högst två projekt. Från ansökan ska framgå projektets beskrivning, projektägarna, arbetets tidtabell och information om eventuella samarbetspartners.

I ansökningarnas bedömning beaktas projektets konstnärliga kvalitet och genomslag samt projektets ekonomi och genomföring.

För vem

Specialbidrag är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga så som föreningar, stiftelser, andelslag och företag.

Bidragets belopp

Det delas ut ett bidrag på 30 000 euro. Konstrådet delar det till 1–2 projekt.

Specialvillkor

När bidrag beviljas beaktas övriga statsbidrag som beviljats av Taike och konstkommissionerna samt undervisnings- och kulturministeriet. Taike beviljar inte heller två eller flera statsbidrag för samma ändamål.

Bidragstagaren ska

  • Sätta igång projektet under 2018 och använda bidraget under 2019.
  • Göra en skriftlig redovisning och ekonomiutredning av bidragets användning inom utsatt tid.

Vad bör bifogas

  • Som obligatorisk bilaga sammanslutningens bekräftade bokslut från föregående verksamhetsperiod (resultat- och balansräkning).
  • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll skall framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4Mb.
  • Bilagor kan inte lämnas in via e-post
  • Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

  • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen skall vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
  • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
  • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast den 15.3.2018 kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt senast den 12.5.2018.

Ytterligare information

Tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Anvisningar åt sökande

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer