Finansiering

Taike beviljar statsunderstöd för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och  hälsovårdens verksamhet. Taikes stödformer är:

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan

Förankring av konst- och kulturservice som en del av social- och  hälsovårdens verksamhet

Senast ändrad: 28.04.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer