Senast ändrad: 07.12.2011

Konstrådet beviljar 30 000 euro till projektet Konst som mötesplats

01.07.2016

Föreningen Piste fick konstrådets utvecklingsbidrag för 2016.

Läs mer

Extra konstnärspension åt 59 konstnärer

29.06.2016

Centret för konstfrämjande har beviljat 59 personliga extra konstnärspensioner som antingen full- eller delpension från och med den 1.1.2016.

Läs mer

Elva konstprojekt fick procentbidrag

20.06.2016

Centret för konstfrämjande har delat ut statsbidrag till byggnadsprojekt som följer den så kallade procentprincipen. Stöd för konstanskaffningar mottogs av 11 byggherrar runtom i landet.

Läs mer

Konst förankras som en del av social- och hälsovårdsservice i 12 landskap

01.06.2016

Centret för konstfrämjande (Taike) har för första gången delat ut statsbidrag för att förankra konst inom social- och hälsovårdssektorn. Stödet erhölls av fem aktörer, vars nätverk når ut till ett...

Läs mer

Centret för konstfrämjandes (Taike) e-post ändras

30.05.2016

Från och med den 1 juni är den nya e-postadressen förnamn.efternamn@taike.fi

Läs mer

Bildkonstens visningsstipendier till 120 konstnärer

27.05.2016

Bildkonstens visningsstipendiernämnd har delat ut visningsstipendierna för 2016 till konstnärer inom visuella områden. Stipendiet på 8000 euro är avsett för fem månaders arbete och erhölls av 120...

Läs mer

Alla nyheter

Att söka nu

Resestipendier

Ansökningstid: 01.06.2016 - 31.08.2016

Anslagstavla

12.7.2016
Taikes kundservice är stängd 12–22 juli.

31.05.2016
Vårt kundservicenummer 0295 330 700 betjänar vardagar kl. 10–14.

 

Senast ändrad: 14.07.2016

Blog

 

Taiken eturintamassa
Taideneuvosto

Tuorein blogimerkintä:
14.7.2016
Jaakko Kuusisto:
Taidetalkoot

Senast ändrad: 14.07.2016

tkt-guide