Senast ändrad: 07.12.2011

Konstnärsstipendier till 36 konstnärer inom scenkonst

16.08.2016

Statens scenkonstkommission fick 245 ansökningar från scenkonstens område och stipendiet gick till 36 professionella inom teaterområdet.

Läs mer

Magnus Lindberg och Elina Mustonen fick femåriga konstnärsstipendier

18.08.2016

Statens musikkommission har delat ut konstnärsstipendierna som inleds i början av 2017. Stipendiet beviljades till 44 konstnärer från 334 sökande.

Läs mer

Ljud- och ljuskonstens konstnärsstipendium åt tre konstnärer

18.08.2016

Statens audiovisuella konstkommission mottog 23 ansökningar från ljud- och ljuskonstens område.

Läs mer

Mediekonstens konstnärsstipendium åt åtta konstnärer

18.08.2016

Statens audiovisuella konstkommission mottog 120 ansökningar från mediekonstens område och stipendiet erhölls av åtta konstnärer.

Läs mer

Konstnärsstipendier åt 16 danskonstnärer

16.08.2016

Det inkom 124 ansökningar från danskonstens område och stipendiet beviljades till 16 danskonstnärer. Det femåriga stipendiet erhölls av koreograf-dansare Eeva Muilu och danskonstnär Valtteri...

Läs mer

Elva konstprojekt fick procentbidrag

20.06.2016

Centret för konstfrämjande har delat ut statsbidrag till byggnadsprojekt som följer den så kallade procentprincipen. Stöd för konstanskaffningar mottogs av 11 byggherrar runtom i landet.

Läs mer

Alla nyheter

Att söka nu

Resestipendier

Ansökningstid: 01.06.2016 - 31.08.2016

Anslagstavla

31.05.2016
Vårt kundservicenummer 0295 330 700 betjänar vardagar kl. 10–14.

 

Senast ändrad: 29.07.2016

Blog

 

Taiken eturintamassa
Taideneuvosto

Tuorein blogimerkintä:
12.8.2016
Tiina Rosenberg:
Digimaailmassakin tarvitaan
syvälukutaitoa

Senast ändrad: 12.08.2016

tkt-guide