Grants and subsidies

Taike awards around 35 million euros a year in grants and subsidies for the promotion of the arts and culture.

Grants

Taike and its 20 arts councils and two separate boards award around 21.6 million euros a year in grants to professional artists. Artist grants account for approximately 11 million euros of the total amount.

Grants are awarded to individuals and working groups formed by them.

Subsidies

Taike awards almost 8 million euros a year in operational subsidies and special subsidies to more than 150 communities. Special subsidies account for approximately 2.7 million euros of the total amount.

Subsidies are awarded to registered and legal communities, such as associations, foundations, cooperatives, companies and municipalities.

Senast ändrad: 31.07.2017

Att söka nu


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen är avsedda för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt för kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och konstjournalister för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 15.11.2017

Residensbidrag

Specialbidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Bidragen är avsedda för utvecklingsprojekt genomförda av sammanslutningar some producerar social- och hälsovårdsservice.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Stipendierna är avsedda för enskilda konstnärer och arbetsgrupper för främjande av kulturell mångfald.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 15.11.2017

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Verksamhetsunderstödet för verksamheten i regionala danscentra

Verksamhetsunderstöden för den regionala danscenterverksamheten är avsedda för sammanslutningar inom dans som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 29.09.2017 - 02.11.2017

Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 23.08.2017 - 15.11.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer