Grants and subsidies

Taike awards around 35 million euros a year in grants and subsidies for the promotion of the arts and culture.

Grants

Taike and its 20 arts councils and two separate boards award around 21.6 million euros a year in grants to professional artists. Artist grants account for approximately 11 million euros of the total amount.

Grants are awarded to individuals and working groups formed by them.

Subsidies

Taike awards almost 8 million euros a year in operational subsidies and special subsidies to more than 150 communities. Special subsidies account for approximately 2.7 million euros of the total amount.

Subsidies are awarded to registered and legal communities, such as associations, foundations, cooperatives, companies and municipalities.

Senast ändrad: 31.07.2017

Att söka nu


Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid: 01.03.2018 - 04.04.2018

Projektstipendier för barnkultur

Barnkulturstipendierna är avsedda för professionella konstnärer och konstjournalister verksamma i regionen och utav dem bildade arbetsgrupper för att understöda projekt i barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Regionala arbetsstipendier

Arbetsstipendierna är avsedda till olika konstarters professionella konstnärer verksamma i regionen och till konstjournalister för konstnärlig verksamhet.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Regionala projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärer verksamma i regionen och utav dem bildade arbetsgrupper med för förverkligande av enskilda projekt.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Specialbidrag för projekt hyväpuhe-snällprat

Specialbidrag är avsedd för projekt som utnyttjar digitala lösningar och sociala medier som tar fram positiva alternativ till hatretorik.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 16.11.2017 - 28.02.2018

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer