Konstrådet

Konstrådet fattar beslut om statens konstkommissioners verksamhetsområden, namn och antal. Det tillsätter medlemmarna i såväl statens konstkommission som i de regionala konstkommissionerna för tvåårsperioder.

Rådet lämnar Centret för konstfrämjande förslag till anslagen för konst och fattar beslut om bruk av de för det riktade utvecklingsresurserna. Dessutom agerar det som undervisnings- och kulturministeriets expertorgan i konstpolitiska linjedragningar.

Undervisnings- och kulturministeriet utser konstrådet för treårsperioder. Medlemmen bör vara insatt i konst och kultur.

Konstrådet 1.9.2016–31.8.2019

Ordförande

Vice ordförande

Konstrådets ordförande Risto Ruohonen

Risto Ruohonen
generaldirektör
Helsinki

Konstrådets vice ordförande Saara Tiuraniemi

Saara Tiuraniemi
förlagsdirektör
Hämeenlinna

Medlemmar

 

Konstrådets medlem Pauliina Ahokas

Paulina Ahokas
direktör
Tampere

Konstrådets medlem Eija-Liisa Ahtila

Eija-Liisa Ahtila
konstens akademiker
Helsingfors

Konstrådets medlem Jaakko Kuusisto

Jaakko Kuusisto
musiker
Lahti

Konstrådets medlem Maija Perho

Maija Perho
sosiaalineuvos
Turku

Konstrådets medlem Kjell Westö

Kjell Westö
författare
Helsinki

Konstrådets medlem Pirjo Yli-Maunula

Pirjo Yli-Maunula
konstnärsprofessor
Oulu

Konstrådets medlem Mauri Ylä-Kotola

Mauri Ylä-Kotola
rektor
Rovaniemi

 

Foto: Antti Luostarinen/Viestintätoimisto Drum

Senast ändrad: 17.10.2017
Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Läs mer

Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

Centret för konstfrämjande ber att få förslag på medlemmar till statens och de regionala konstkommissionerna senast den 31 maj. Konstrådet utnämner på hösten medlemmarna för tvåårsperioden som...

Läs mer

Tjugo kommissioner beslutar om statsstödet åt konstnärer

Besluten om statens stipendier och priser åt konstnärer fattas 2019–2020 av sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner. Kommissionerna har 9–12 medlemmar. Konstrådet...

Läs mer

Konstrådet stödjer evenemangsplattformen #StopHatredNow och Tykätään!-musikvideor

Konstrådet har beviljat totalt 30 000 euro till två snällprat-projekt som främjar positiva alternativ till hatprat. De mångkonstnärliga projekten utnyttjat digital teknik och sociala medier.

Läs mer

Konstrådet påskyndar utveckling av kreativa branscher

Konstrådet utmanar tre ministerier att vidta konkreta åtgärder för att kreativa branscher kan göra en insats i Finlands ekonomi. Konstrådet anser att de åtgärder som ministerierna presenterar i...

Läs mer

Konstrådet efterlyser snällprat – ansökningar tas emot tills den 15 mars

Centret för konstfrämjande beviljar bidraget till en eller två projekt som främjar snällprat. Beloppet som delas ut är 30 000 euro. Ansökningstiden pågår tills den 15 mars.

Läs mer

Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2017–18

Totalt 75 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. De 13 regionala konstkommissionerna har sammanlagt 112 medlemmar. Ordförandena i...

Läs mer

Konstrådet fastställde konstkommissionernas namn, verksamhetsområden och medlemsantal

Under perioden 2017–18 fattar sju statliga konstkommissioner beslut om statens stipendier, bidrag och pris. Kommissionerna har 9–12 medlemmar. Konstrådet valde förläggare Saara Tiuraniemi till sin...

Läs mer

Författaren Hannu Mäkelä blir konstakademiker

Republikens president Sauli Niinistö har i dag förlänat hederstiteln konstakademiker till författaren Hannu Mäkelä.

Läs mer

Kimmo Hietanen tillträder som medlem i scenkonstkommissionen

Konstrådet utsåg cirkuskonstnär Kimmo Hietanen från Helsingfors till medlem i scenkonstkommission från och med den 11.2.2016 och godkände avgång för Riku Lievonen. Hietanen är också medlem i...

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer