Kontaktinformation

Huvudkontor

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6
PB 1001, 00531 Helsingfors
Karta

kundservice (vardagar kl. 10–14) tfn 0295 330 700
växel tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
kirjaamo@taike.fi
fornamn.efternamn@taike.fi

Andra byråer

Björneborgsbyrån / Satakunda
c/o Satakunnan ELY-keskus
Valtakatu 12 B
28100 Björneborg
Karta
tfn 0295 330 821

Joensuubyrån / Norra Karelen och Södra Savolax
Kauppakatu 11
80100 Joensuu
Karta
tfn 0295 330 915

Jyväskyläbyrån / Mellersta Finland
Keskustie 20 C 32
40100 Jyväskylä
Karta
tfn 0295 330 835

Kouvolabyrån / Kymmenedalen och Södra Karelen och Tavastland
Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola
Karta
tfn 0295 330 870

Kuopiobyrån / Södra Savolax
Haapaniemenkatu 40 E 2
70110 Kuopio
Karta
tfn 0295 330 887

Tammeforsbyrån / Birkaland
Yliopistonkatu 38
33100 Tammerfors
Karta
tfn 0295 330 840

Rovaniemibyrån / Lappland
Eteläranta 55
96300 Rovaniemi
Karta
tfn 0295 330 852

Vasasbyrån / Österbotten
Wolffskavägen 35 C
65200  Vasa
Karta

tfn 0295 330 810

Uleåborgsbyrån / Norra Österbotten och Kajanaland
Mannenkatu 6 B
90130 Uleåborg
Karta

tfn 0295 330 860

Åbobyrån / Egentliga Finland
Statens ämbetshus
Självständighetsplan 2
20800 Åbo
Karta
tfn 0295 330 905

Senast ändrad: 03.07.2018

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer