Kontaktinformation

Huvudkontor

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6
PB 1001, 00531 Helsingfors
Karta

kundservice (vardagar kl. 10–14) tfn 0295 330 700
växel tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
kirjaamo@taike.fi
fornamn.efternamn@taike.fi

Regionala byråer

Birkalands regionalbyrå / Birkaland
Yliopistonkatu 38
33100 Tammerfors
Karta
tfn 0295 330 840

Björneborgs filial / Satakunda
c/o Satakunnan ELY-keskus
Valtakatu 12 B
28100 Pori
Karta
tfn 0295 330 821

Joensuus filial / Norra Karelen och Södra Savolax
Kauppakatu 11
80100 Joensuu
Karta
tfn 0295 330 915

Lapplands regionalbyrå / Lappland
Veitikantie 2-8 C
96100 Rovaniemi
Karta
tfn 0295 330 852

Mellersta Finlands regionalbyrå / Mellersta Finland
Keskustie 20 C 32
40100 Jyväskylä
Karta
tfn 0295 330 835

Norra Österbottens och Kajanalands regionalbyrå / Norra Österbotten och Kajanaland
Mannenkatu 6 B
90130 Uleåborg
Karta

tfn 0295 330 860

Sydvästra Finlands regionalbyrå / Egentliga Finland
Slottsgatan 24
20100 Åbo
Karta
tfn 0295 330 905

Sydöstra Finlands och Tavastlands regionalbyrå / Kymmenedalen och Södra Karelen och Tavastland
Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola
Karta
tfn 0295 330 870

Österbottens regionalbyrå / Österbotten
Wolffskavägen 35 C
65200  Vasa
Karta

tfn 0295 330 810

Östra Finlands regionalbyrå / Södra Savolax
Haapaniemenkatu 40 E 2
70110 Kuopio
Karta
tfn 0295 330 887

Senast ändrad: 20.06.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta
tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi