Länskonstnärer

Taikes sakkunniga hjälper dig gärna i alla dina frågor.

Ämne

Sakunning

konstnärers verksamhet vid institutioner Pauliina Lapio
konstarter som stöd för välfärd

cirkuskonst
Matti Selin

scenkonst
Arttu Haapalainen

övrigt
Pauliina Lapio
residensverksamhet = konstnären bor och/eller arbetar i anslutning till en enhet inom social- och hälsovården

Matti Selin

Arttu Haapalainen

Pauliina Lapio
procentprincipen och utvidgning av den

Kirsi Lajunen

Johanna Vuolasto
landsomfattande verksamhet inom konstens välfärdsinverkan Kirsi Lajunen
skapande av regionala samarbetsnätverk Arttu Haapalainen

arbetstrivsel vid företag med hjälp av konst

konstnärers ork och trivsel i arbetet

Pauliina Lapio

integration av konst i social- och hälsovårdens servicesystem Kirsi Lajunen
statsbidrag för konstens välfärdsinverkan Kirsi Lajunen
forskning inom branschen

Kirsi Lajunen

Johanna Vuolasto

Utvecklingsprogrammet partners

Taikusydän är en kontaktpunkt och ett nätverk som omfattar hela landet och sammanför professionella inom konst samt social- och hälsovården.  Organisationen sammanställer information om forskning, projekt, finansieringsmodeller och god praxis. I samarbetet deltar städer, forskare samt föreningar.

Hyvinvoinnin välitystoimisto, välfärdsförmedlingen, är ett projekt som administreras av Humanistiska yrkeshögskolan och har verksamhet i Åbo, Jyväskylätrakten och sydöstra Finland. Verksamheten omfattar utbildning, rådgivning och forskning i konstens välfärdsinverkan. Det är samtidigt ett nätverk som sammanför aktörer inom konst samt social- och hälsovården.  Byrån hjälper konstnärer att utveckla och produktifiera sitt arbete så att det kan integreras i social- och hälsovårdens arbete.

ArtsEqual är ett projekt som koordineras av Konstuniversitet och som forskar i hur konst som en offentlig serviceform kan öka välfärden och jämlikheten i samhället. Projektet tillämpar systemiskt tänkande för att gestalta konstens samhälleliga inverkan samt framför rekommendationer till stöd för politiskt beslutsfattande och för att etablera nya konsttjänster.

Senast ändrad: 20.11.2017
Contact Information är tillfälligt borta.

Taikusydän

Taikusydän är kontaktpunkt för utveckling av och kommunikation om sambandet mellan konst och välbefinnande.

Artsequal

Taike är Artsequal-projektets konsortiepartner. Via projektet utförs forskning om konstens jämlikhet och välfärdsinverkan.

Hyvinvoinnin välitystoimisto

Välfärdsförmedlingen Hyvinvoinnin välitystoimisto ger utbildning om gemensamma verksamhetsmodeller för aktörer inom social- och hälsovården samt för konstnärer och kulturproducenter.

Senast ändrad: 28.04.2017