Logon

Logomaterialets bruksrättigheter administreras av Eija Ristimäki / Centret för konstfrämjande. Logons upphovsrätt hör till Kari Piippo Oy. Alla filer bör användas som sådana – ändringar kan göras endast med skriftligt tillstånd av rättsinnehavarna (kontaktuppgifter här nedan). Runt logofigurerna finns utsatt ett skyddsområde, inom vilket man utan rättsinnehavarnas separata tillstånd inte får lägga till ett grafiskt element. Skyddsområdet är inbyggt i filen. Skyddsområdets storlek varierar enligt skriftens utseendes längd.

Logomaterialet finns i fyra olika format: i tryckdugliga EPS-, PDF- och Illustrator CS5-format, samt i ett för rutbaserade tillämpningar och för Microsoft Office-program lämpligt PNG-format (en storlek, höjd 600 px).

Anvisningar för bruk av logon på en A4. (på finska)


Trespråkiga logon för Centret för konstfrämjande och regionala konstkommissioner och byråer kan laddas ner här:
 

Centret för konstfrämjande
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Konstrådet
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .pngStatens arkitektur- och formgivningskommission
→ ladda ner logorna

Statens audiovisuella konstkommissionen
→ ladda ner logorna

Statens scenkonstkommissionen
→ ladda ner logorna

Statens litteraturkommissionen
→ ladda ner logorna

Statens musikkommissionen
→ ladda ner logorna

Statens visuella konstkommissionen
→ ladda ner logorna

Statens kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst
→ ladda ner logornaSödra Savolax konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Tavastlands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Sydöstra Finlands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Mellersta Finlands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Lapplands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Birkalands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Österbottens konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Norra Karelens konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Norra Savolax konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Satakunta konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Nylands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Egentliga Finlands konstkommission
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .pngNämnden för biblioteksstipendier åt författare och översättare
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

Visningsstipendienämnden för bildkonst
Horisontal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png
Vertikal: .eps | .pdf | .ai | .png
· vit varumärke .eps | .pdf | .ai | .png

 

Logomaterialets bruksrättigheter administreras av:
Eija Ristimäki, Centret för konstfrämjande,
tfn 0295 330 722

Logons upphovsrätt tillhör:
Kari Piippo, grafisk formgivare / Kari Piippo Oy,
tfn 050-566 1621 / (015) 162 187


 

Senast ändrad: 10.10.2017
Contact Information är tillfälligt borta.