Understöd för att förankra konst och kultur i social- och hälsovården

19.09.2016

Centret för konstfrämjande (Taike) tar i oktober emot ansökningar om understöd för att sprida befintlig god praxis eller för att utveckla och genomföra verksamhetsmetoder.

Bidraget är främst avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga som producerar social- och hälsovårdsservice, så som kommuner, samkommuner, föreningar, företag och stiftelser. Sökande kan även vara en sammanslutning inom kultur- eller konstsektorn, om verksamheten har planerats och genomförs tillsammans med aktörer inom social- och hälsovården och kriterierna för verksamhetens förankring uppfylls.

Två miljoner euro har reserverats för regeringens spetsprojekt för treårsperioden 2016–2018. Den andra ansökningsomgången som startar nu fokuserar speciellt på att identifiera fungerande verksamhets- och finansieringsmodeller.

Centret för konstfrämjande utlyser den andra ansökningsomgång för statsunderstödet i slutet av september. Ansökningstiden pågår 30.9–2.11.2016. De utlysta bidragen är avsedda att användas under åren 2017–18. Beloppet som fördelas nu uppgår till cirka 400 000 euro.

Detaljerade anvisningar för ansökan finns i utlysningen som publiceras när ansökningstiden börjar: Statsunderstöd för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och  hälsovårdens verksamhet.

Den första ansökningsomgången var på våren 2016 och då inlämnades 80 ansökningar. Fem aktörer beviljades finansiering.

Statsbidraget ingår i regeringens spetsprojekt för kompetens och utbildning 4: Bättre tillgång till konst och kultur. Målet med det treåriga spetsprojektet är att förankra konst och kulturtjänsten till en del av social- och hälsovården.

Närmare information

specialsakkunnig Johanna Vuolasto
johanna.vuolasto@taike.fi
tfn 0295 330 870

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer