Stöden från Centret för konstfrämjande ökade 1,6 miljoner euro

12.10.2016

Centret för konstfrämjande (Taike) stödde under 2015 verksamhet inom konst och kultur med stipendier, bidrag och priser uppgående till totalt 34 miljoner euro. Jämfört med året innan var det en ökning på fem procent, det vill säga cirka 1,6 miljoner euro. Ökningen beror på nya stödformer som undervisnings- och kulturministeriet har delegerat till Taike.

Merparten av stödet från Taike gick till de fyra konstarterna bildkonst, litteratur, scenkonst och musik. De fick 62 procent av alla bidrag. En femtedel av Taikes hela stöd går till bildkonsten. Samma konstarter har hört till dem som beviljats mest stöd under det finska stipendiesystemets hela historia.

År 2015 tog Taike emot 13 200 stipendie- och bidragsansökningar, vilket är cirka 800 färre än året innan. Antalet minskade speciellt bland ansökningarna om regionala arbetsstipendier och statliga projektstipendier. Ansökningarna riktade till statliga stödformer uppgick till 9 239 och till regionala stödformer till 3 961.

Enskilda sökande 2015 var 7 800 till antalet, vilket är 300 sökande färre än föregående år. Stipendie- eller bidragsmottagarna var drygt 3 100, åtta procent färre än året innan.

”Antalet som ansöker bidrag från Taike har nu återgått till ungefär samma nivå som det var 2010, trots att det under de senaste åren har kommit nya stödformer som vi beviljar. Det är därför skäl att fundera över om det här beror på förändringar i antalet konstnärer eller i arbetssätten eller om det beror på Taikes stipendieutbud”, konstaterar Taikes direktör Minna Sirniö. ”Vi kommer inom den närmast framtiden att analysera dessa orsaker tillsammans med aktörer på konstfältet. Vi har dessutom som mål att utveckla våra digitala tjänster för att avlägsna eventuella hinder för ansökan.”

 De flesta ansökningarna kommer till Taike från huvudstadsregionen eller från regionernas centrala städer. Det finns en viss överrepresentation av huvudstadsregionen bland mottagare av konstnärsstipendier och biblioteksstipendier i förhållande till antalet sökande. Beslut om dessa stipendier fattas av statens konstkommissioner och nämnder. Bidragsbeslut som fattas av ämbetsverket fördelar sig en aning jämnare.

Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen (pdf, 1,41 Mt, för närvarnade endast på finska, svensk version kommer senare)

Ytterligare information: paula.karhunen@taike.fi

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer