Barn och unga gör gatukonst i hela Finland den 1 december

09.11.2016

Den fjärde dagen för konstfrämjande firas med mångformig och flerdimensionell gatukonst. Över tio evenemang runt om i Finland synliggör barn- och ungdomskultur och ger plats åt barns och ungas röst. Konstfrämjandets dag utgör höjdpunkten på Centrets för konstfrämjande (Taike) temaår #taideonlasten. Temaårets mål är att förstärka ställningen för barn- och ungdomskulturen och för professionella som arbetar inom den.

Gatukonstevenemangen har skapats av konstnärer tillsammans med barn och unga. De har förberetts under hela hösten inom olika typer av konstverksamhet och workshoppar. På konstfrämjandets dag får deltagarna uppleva gatudans, pröva på att göra gatukonst och liva upp den vardagliga miljön med olika uppföranden och konstverk. En del av evenemangen är öppna för alla åldrar, medan andra är riktade till vissa målgrupper.

Det landsomfattande projektet koordineras av Taikes länskonstnärer och evenemang arrangeras i Borgå, Helsingfors, Joensuu, Kuopio, Rovaniemi, Uleåborg, Villmanstrand, Åbo samt på orter i Birkaland, Satakunta och Österbotten. Närmare information om evenemangen finns på temadagens webbplats taiteenedistamispaiva.taike.fi. Dagens evenemang kan följas på sociala medier med hashtaggarna #taideonlasten, #taiteenedistämispäivä och #katutaidekatu.

Centret för konstfrämjande utsåg 2013 den första december till Konstfrämjandets dag – en dag för diskussion om allas rätt till konst. Temat 2015 var ”Konsten är nära” och det firades med ljuskonstverk. I år firas dagen tillsammans med barn och unga, för konsten tillhör barnen: #taideonlasten.

Välkommen med i december för att uppleva världen genom barns och ungas ögon!

Närmare information:

Laura Arala
Länskonstnär inom barn- och ungdomskultur
tfn 0295 330 884
laura.arala@taike.fi

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer