Regionala stipendier och bidrag kan ansökas från och med 15.2 – sammanslutningar behöver en Katso-kod

06.02.2017

Taikes regionala stipendier och bidrag kan ansökas 15.2 – 15.3.2017. Arbets- och projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärer eller arbetsgrupper. Sammanslutningar kan ansöka om specialbidrag för att arrangera exempelvis utställningar, seminarier och kurser.

Stipendierna och bidragen är avsedda för projekt som genomförs under 2017. Stipendier och bidrag som beviljas till projekten ska användas under beviljningsåret eller följande år.

Taike delar också ut tematiska bidrag, vars ansökningstid infaller samtidigt. Barnkulturens stipendier är avsedda för konstnärer eller arbetsgrupper. Mobilitetsstipendier kan ansökas av konstnärer och konstexperter som bor i Finland. Med stipendierna befrämjas internationell rörlighet och nätverksbyggande.

Sammanslutningar kan ansöka om barnkulturens specialbidrag, bidraget En procent av byggnadskostnader till konst samt Konstrådets utvecklingsbidrag.

Mer information om ansökningstiderna publiceras på webbplatsen taike.fi i februari vecka 6. Sökande ska sätta sig in i utlysningskungörelsen innan ansökningsblanketten fylls i. Ansökningarna kräver även obligatoriska bilagor, vilka lönar sig att ta reda på i god tid.

Alla Taikes stipendier och bidrag kan ansökas elektroniskt. Det är smidigt att använda e-tjänsten och ansökan kan kompletteras elektroniskt. En färdig ansökan ska skickas elektroniskt till Taike innan ansökningstiden går ut. E-tjänsten stängs den 15.3 kl. 16.

Katso-koden ska skapas i tid

För att kunna använda e-tjänsten behöver en sammanslutning en Katso-kod som det lönar sig att skapa i god tid innan ansökningstiden. En avgiftsfri Katso-kod kan beställas från adressen Befolkningsregistercentralen på adressen https://yritys.tunnistus.fi/. För att få en autentisering ska man ha ett giltigt FO-nummer. Anvisningar för att skaffa det finns på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats https://www.ytj.fi/sv/index.html

Mer information om ansökningstider får du från Taikes webbplats http://www.taike.fi/sv/stipendier-och-bidrag eller per e-post från adressen asiakaspalvelu@taike.fi.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer