Konstrådet efterlyser snällprat – ansökningar tas emot tills den 15 mars

01.03.2017

Enligt konstrådets ordförande Risto Ruohosen behövs det konstruktivt snällprat i sociala medier. Bild: Antti Luostarinen / Viestintätoimisto Drum

Centret för konstfrämjande beviljar bidraget till en eller två projekt som främjar snällprat. Beloppet som delas ut är 30 000 euro. Ansökningstiden pågår tills den 15 mars.

Konstrådet efterlyser ett tvärkonstnärligt, digitalt projekt som främjar snällprat och utnyttjar sociala medier. ”Vi söker efter nya innovativa sätt som tar fram olikheter på ett positivt sätt”, säger Konstrådets ordförande Risto Ruohonen.

Idén kläcktes i november då det nybakade konstrådet funderade på vart de ska rikta sina utvecklingsmedel. Snällprat är ett konstruktivt alternativ till hatretorik. Snällpratprojektet är inte begränsat till traditionella konstarter. ”Enligt konstrådets synvinkel bygger dialogen mellan kulturer på framtidens välfärd och kulturell jämställdhet”, bedömer Ruohonen.

Eftersom hatretoriken frodas i speciellt sociala medier ska också snällpratprojektet vara synligt i samma medier. ”I vår tid fungerar sociala medier i en oroväckande utsträckning som en plattform för hatretorik”, säger Ruohonen. 

Konstrådet har bundit sig att fortsätta temat snällprat under åren 2018 - 19 då nya ansökningsomgångar inleds. Samma projekt kan på så sätt få fortsatt finansiering till de följande två åren.

Bidraget kan sökas av föreningar, andelslag och andra sammanslutningar. Projektet ska inledas under innevarande år. Det ansökta beloppet fördelas mellan högst två sammanslutningar.

I bedömningen av ansökningarna beaktas projektets konstnärliga kvalitet och genomslag.

Konstrådet är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om konstkommissionernas verksamhetsområden, namn och antal. Det utser medlemmarna till både de statliga och regionala konstkommissionerna. Undervisnings- och kulturministeriet utser konstrådet till treårsperioder.

Ytterligare information:

konstrådets ordförande Risto Ruohonen, kontakt kommunikationschef Eija Ristimäki, eija.ristimaki@taike.fi, tfn 0295 330 722.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer