Österbottens konstkommission beviljade över tio halvåriga stipendier

15.06.2017

Österbottens konstkommission har fördelat stipendier och bidrag uppgående till totalt 175 000 euro. Kommissionen prioriterade långa arbetsstipendier.

Halvåriga arbetsstipendier beviljades åt 13 konstnärer, beloppet uppgick till totalt cirka 133 000 euro. Bland andra fick Emmi Hyyppä, Hannu Leimu och Heidi Paalanen från Karleby samt Janika Herlevi och Harri Hietikko från Vasa stipendier. Övriga mottagare av halvåriga stipendier var Elina Försti från Alajärvi, Petra Koivisto från Jalasjärvi, Marja-Kaisa Korkala från Kaskö, Arto Anttila från Kaustby, Charles Söderman från Korsnäs, Harri Panula från Lappo, Hanna Korhonen från Seinäjoki och Carina Ahlskog från Nykarleby.

Österbottens konstkommission beviljade projektstipendier åt 12 konstnärer. Det största projektstipendiet på 5 000 euro fick Siiri Virkkalas arbetsgrupp fär konserten Wassenaerin arvoitus. Designer Christine Jalio fick 4 000 euro för material- och utställningskostnader. Det kom sammanlagt 127 arbets- och projektstipendieansökningar.

Specialbidrag beviljades åt sex sökande och beloppet uppgick till totalt cirka 11 000 euro. Antalet sökande var 25.

Mottagarna av projektstipendier och bidrag för barnkultur meddelas under juni månad.

Österbottens konstkommission är ett av Centrets för konstfrämjande (Taike) sakkunnigorgan. Kommissionen fattar beslut om stipendier och priser som utifrån kollegial bedömning beviljas åt konstnärer, konstnärsgrupper och samfund inom regionen. Centret för konstfrämjande fattar beslut om bidrag åt samfund efter att ha hört kommissionen.

Närmare information:

Antti Huntus, specialsakkunnig, antti.huntus@taike.fi, tfn 0295 330 810.

Arbetsstipendier, sammanlagt 132 600 euro

Bildkonst

Försti Elina, Alajärvi, 6 kk
Herlevi Janika, Vaasa, 6 kk
Koivisto Petra, Jalasjärvi, 6 kk
Leimu Hannu, Kokkola, 6 kk

Danskonst

Korhonen Hanna, Seinäjoki, 6 kk

Filmkonst

Panula Harri, Lapua, 6 kk

Fotokonst

Hyyppä Emmi, Kokkola, 6 kk

Litteratur

Hietikko Harri, Vaasa, 6 kk

Musik

Anttila Arto, Kaustinen, 6 kk
Korkala Marja-Kaisa, Kaskinen, 6 kk
Paalanen Heidi, Kokkola, 6 kk                                                                                                                                                

Performans- och scenkonst

Ahlskog Carina, Uusikaarlepyy, 6 kk

Seriekonst

Söderman Charles, Korsnäs, 6 kk

Projektstipendier, sammanlagt 31 000 euro

Bildkonst

Laasonen Tiina, Seinäjoki, 2 500 €
materiaali- ja näyttelykustannuksiin

Danskonst

Ujanen Susanna, Tukholma, 3 000 €
Työryhmälle (6 henkilöä) tanssiresidenssin ja -teoksen toteutukseen

Design

Jalio Christine, Lapua, 4 000€
materiaali- ja näyttelykustannuksiin

Filmkonst

Hedman Susanne, Vaasa, 2 000 €
työryhmälle (4 henkilöä) seminaarikustannuksiin

Fotokonst

Damberg Mia, Vaasa, 2 000 €
materiaalikustannuksiin  

Litteratur

Olausen Harald Birger, Vaasa, 2 000 €
kirjahankkeen toteuttamiseen

Tuomi-Nikula Lauri, Kokkola, 2 000 €
kirjoitustyöhön

Musik

Inkinen Juhana, Rovaniemi, 2 000 €
työryhmälle (2 henkilöä) festivaalin järjestämiseen                                                                                                     

Lautamaja Leija, Helsinki, 2 000 €
työryhmälle kansanmusiikkikiertueen suunnitteluun

Virkkala Siiri, Kaustinen, 5 000 €
työryhmälle (10 henkilöä) konsertin toteuttamiseen

                                                                                                                                                                                                                                                         

Miljökonst

Roininen Anne, Helsinki, 2 500 €
työryhmälle (3 henkilöä) valoteosten toteuttamiseen

Specialbidrag, sammanlagt 11 400 euro

Bildkonst

Katutaideyhdistys Päävärit ry, Helsinki, 1 500 €
UPEA17 katutaidefestivaaliin kuuluvan, Vaasassa toteutettavan muraaliteoksen paikallisiin kuluihin

Vaasan Taiteilijaseura-Vasa Konstnärsgille r.y., Vaasa, 1.500 €
Pohjalaisen taideverkoston tulevaisuuden visiot- seminaarin järjestämiseen

Danskonst 

Valkea kääpiö ry, Seinäjoki, 2 000 €
Helmifestivaalin tuotannosta syntyviin kuluihin vuoden 2017 aikana

Litteratur

Vaasan kaupunki, Vaasa, 1 500 €
kaksikielisen kirjallisuusfestivaalin Vasa LittFest Vaasa kuluihin

Musik

Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry, Seinäjoki, 2 500 €
biisin tekeminen ja esituotanto - hankkeen kuluihin

Scenkonst

Improvisaatioteatteri Intopiukeet ry, Vaasa, 2 400 €
ImproWasation festivaalin järjestämiseen

Därtill har en person inte gett sitt samtycke till att uppgifterna publiceras.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer