Hundra nya konstnärsstipendier för sysselsättning inom tillväxtbranschen

11.08.2017

Konstnärer och designers skapar ekologiska lösningar på globala problem. Gruppen Showerloop i Helsingfors återvinner duschvatten. Bild: Designmuseet.

För att fira Finlands 100-årsjubileums föreslår Centret för konstfrämjande (Taike) att antalet konstnärsstipendier ökas med hundra samt att stipendiet förhöjs med 10 procent. Detta ska inkluderas i budgeten för 2018. Syftet är att främja sysselsättning, företagande och ekonomisk tillväxt.

”Med konstnärs- och arbetsstipendierna sysselsätter Taike konstnärer och kulturarbetare motsvarande cirka 900 årsverken”, säger Taikes direktör Minna Sirnö. ”Utan statens stöd skulle många verk bli ogjorda.”

Stipendierna tryggar basen för inhemsk konst och kultur. ”Tack vare dem kan vi läsa litteratur på vårt eget språk, se högklassig inhemsk teater och film, bland annat”, säger Sirnö.

Offentliga tjänster, liksom också konst, betraktas ofta bara som en utgift. Konstens positiva sekundäreffekter på ekonomin förbises, likaså dess inverkan på sysselsättningen.

Konst gör Finland mer attraktivt i utländska företags och yrkespersoners ögon, vilket resulterar i att det kommer mera nya experter och investeringar till landet. Det är viktigt att samhället stödjer konst, fastän värdet på konst för den som skapar och upplever den inte kan mätas med samma mätare som affärslivet tillämpar. Offentligt stöd till konstnärer är en investering jämförbar med forskning och utveckling, och det säkerställer tillväxt inom kreativa branscher.

Den politiska atomsfären var gynnsam för konst för 50 år sedan, då statens stipendiesystem i dess nuvarande form infördes. Då blickade riksdagen djärvt mot framtiden.

Konst och kreativa branscher sysselsätter

Hundra nya konstnärsstipendier kan främja sysselsättning, företagande och ekonomisk tillväxt i Finland. Kreativa branscher är ett tillväxtområde vars infrastruktur – konstnärer, arbetsrum, material och nätverk – kräver underhåll.

Årligen arbetar drygt 600 konstnärer inom olika konstarter med konstnärsstipendium. Av dem sysselsätter en tredjedel också andra personer. De utbetalda stipendierna uppgår totalt till cirka 11 miljoner euro per år. Utöver det direkta ekonomiska stödet har stipendierna också en central betydelse för att främja internationalisering och fungera som en mental sporre.

Konstnärsstipendiernas utveckling har sackat efter avsevärt jämfört med utvecklingen av den allmänna inkomstnivån. Medan stipendiebeloppet i början av 1970-talet låg nära medianen för löntagarnas totalinkomst, utgjorde stipendiet 2015 bara under hälften av löntagarnas inkomster. Taike föreslår att stipendiebeloppet höjs med 10 procent.

Närmare information:

Esa Rantanen, chef för konststöd, esa.rantanen@taike.fi, tfn 0295 330 720.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer