Konst- och kulturbarometern 2017: Unga konstskapare

01.09.2017

Taiken hakijoista alle 35-vuotiaita on eniten sirkustaiteen alalta (57 %). Kuva: Jussi Eskola

Kulturpolitiska forskningscentret (Cupore) och Centret för konstfrämjande (Taike) samlar denna höst in information om de unga konstskaparnas situation, och deras syn på konst och konstnärligt arbete.

Materialet samlas in med en enkät som i år skickats ut till alla konstskapare under 35 år som sökt stipendier från Taike. Utöver detta delas enkät-länken ut med konstnärsorganisationernas elektroniska utskick och till konstskapare som sökt stipendier från fonder och stiftelser samt alumner från läroinstitutioner och till länskonstnärernas kontakter.

Svara på vår enkät via den bifogade länken om du är konstskapare och under 35 år. Vi önskar att du svarar på alla frågor och fritt berättar om dina egna synpunkter. Varje ung konstskapare har värdefulla synpunkter när det kommer till barometerns resultat.

Bland de svarande lottar vi ut ett presentkort på 500 euro.

https://my.surveypal.com/Taiteen-ja-kulttuurin-barometri-2017

Svarstiden tar slut den 15.10.2017.

Konst- och kulturbarometern 2017 blir färdig i mars 2018, då ordnas även ett diskussionstillfälle om temat.

 

Med vänliga hälsningar,

Minna Sirnö, direktör, Centret för konstfrämjande                                                                      

Marjo Mäenpää, direktör, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

 

Arbetsgruppen svarar gärna på era frågor:

Maria Hirvi-Ijäs maria.hirvi-ijas@cupore.fi , +358 50 463 5575

Eero Koski eero.koski@cupore.fi +358 44 969 9782

Sakarias Sokka sakarias.sokka@cupore.fi, +358 50 387 2728

Kaija Rensujeff kaija.rensujeff@taike.fi , +358 295 330 721

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer