Bidrag för festivaler och kulturtidskrifter ansöks från Taike – ansökningstiden för regionala sammanslutningar redan på hösten

21.09.2017

Verkkoasiointi on sujuvaa ja hakemusta voi helposti myös täydentää verkossa. Yhteisöhakija tarvitsee asiointiin Katso-tunnisteen.

Höstens ansökningsomgång för bidrag från Taike startar i slutet av september. Föreningar på olika håll i Finland ska ansöka bidrag på hösten, för det blir ingen separat ansökningsomgång på våren. För första gången stödjer Taike nu också festivaler och kulturtidskrifter.

Sammanslutningar kan ansöka verksamhets- och specialbidrag för 2018 från Taike under tiden 29.9−2.11. Utlysningarna har publicerats på Taikes webbplats www.taike.fi. För att kunna använda Taikes e-tjänst behöver sammanslutningen en Katso-kod, så det är bäst att skaffa koden i god tid.

I fjol ansökte  drygt 1 800 sammanslutningar om bidrag.

Ansökningstiden för regionala sammanslutningar flyttad till hösten

Föreningar och andra sammanslutningar på olika håll i Finland ska ansöka bidrag under höstens ansökningsomgång. Ingen separat ansökningsomgång arrangeras på våren för regionala aktörer.

Sammanslutningar kan ansöka om specialbidrag för att arrangera t.ex. utställningar, seminarier och kurser. Taike beviljar inte bidrag som är mindre än 2 000 euro. Bidragen är avsedda för projekt under 2018 och de ska användas samma år de beviljas eller året efter.

Festivalbidragen från ministeriet till Taike

För första gången ansöks nu festivalbidrag och bidrag till kulturtidskrifter från Taike. Framöver är det bara de största festivalerna som ansöker bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Taike fördelar uppskattningsvis cirka två miljoner euro till festivaler och närmare 900 000 euro till kulturtidskrifter.

Därtill beviljar Taike bland annat residensbidrag, bidrag för att främja kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet samt för projekt som främjar kulturens välfärdsinverkan. Totalt ingår tio olika bidragsformer i ansökningsomgången.

Ansök Katso-kod i god tid

Katso-koden är gratis och man får den från Befolkningsregistercentralen på adressen yritys.tunnistus.fi. För att få koden måste organisationen ha ett giltigt FO-nummer. Anvisningar för att ansöka det finns på webbplatsen för Företags- och organisationsdatasystemet YTJ www.ytj.fi.

Det går smidigt att använda e-tjänsten och ansökan kan också kompletteras på nätet. Den fullständiga ansökan ska skickas elektroniskt till Taike före ansökningstidens slut. E-tjänsten stängs 2.11 kl. 16.

Till ansökan måste bifogas åtminstone fastställt bokslut. Till ansökan om verksamhetsbidrag krävs därtill verksamhetsplan och budget.

Ansökningstiden för projektstipendier startar

Ansökningstiden för projektstipendier som används under 2018 börjar i slutet av september. Konstnärer och arbetsgrupper kan också ansöka stipendier för främjande av kulturell mångfald samt mobilitetsstipendier. Ansökningstiden för stipendierna fortsätter till 15.11. Konstnärer och arbetsgruppernas kontaktpersoner loggar in på e-tjänsten med sina nätbankskoder.

Närmare information:

Taikes webbplats: www.taike.fi/sv/stipendier-och-bidrag, asiakaspalvelu@taike.fi eller tfn 0295 330 700.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer