Taikes byråer har nya namn – digitaliseringen förnyar arbetssätten

05.10.2017

Centrets för konstfrämjande (Taike) byråer på olika håll i landet har fått nya namn enligt den stad där de är belägna. De nuvarande tjänsterna bevaras vid alla byråer.

Taike har totalt elva byråer i Björneborg, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Rovaniemi, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. Taikes uppdrag indelas tydligare än tidigare i statsunderstöd och kollegial bedömning å den ena sidan och utvecklingsprogram och länskonstnärernas projekt å den andra.

Hela ansökningsprocessen för stipendier och bidrag har digitaliserats. Ansökningar, beslut, utbetalningar, utredningar och korrigeringar rör sig smidigt på nätet.

”I och med digitaliseringen har vi kunnat omorganisera arbetsuppgifterna bland Taikes personal”, konstaterar Taikes direktör Minna Sirnö. ”Alla byråer utför nu både nationella och regionala uppgifter.”

Undervisnings- och kulturministeriet har överfört fördelningen av nya bidragsformer till Taike, senast understöden för festivaler och kulturtidskrifter.

”Det går lättare att sköta våra utökade uppdrag i och med att de kan fördelas på olika byråer jämnare än tidigare”, fortsätter Sirnö.

I praktiken innebär det här exempelvis att den specialsakkunniga vid byråen i Uleåborg är föredragande för Österbttens, Norra Österbottens och Kajanalands och Lapplands konstkommission. Därtill ansvarar hen för föredragningen av tre nationella bidragsformer.

Taike har totalt fem nationella utvecklingsprogram och inom dem arbetar 40 länskonstnärer. Programmen och länskonstnärernas projekt koordineras från fem olika byråer.

Taike omfattar sju statliga och 13 regionala konstkommissioner. De fattar beslut om stipendier och bedömer den konstnärliga kvaliteten hos ansökande sammanslutningar. Det har kommit cirka 14 000 ansökningar årligen och de nya bidragsformerna utökar antalet ytterligare.

Närmare information: direktör Minna Sirnö, minna.sirno@taike.fi

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer