De regionala tidningarna Ilkka och Pohjalainen gav första sidan till konsten

06.12.2017

Ombrytare Pia Ojanen och fotokonstnär Patricia Rodas ombryter tillsammans Pohjalainens första sida. Foto: Jenni Latva

Ilkka och Pohjalainen vill fira det 100-åriga Finland genom att tillägna den mest synliga och värdefulla sidan åt konsten. På självständighetsdagen publicerade tidningarna konstverk på första sidan. Konstverken valdes på basis av skisser.

De regionala tidningarna Ilkka och Pohjalainen nappade på länskonstnären i fotokonst Jenni Latvas förslag och beslöt att överlåta första sidan till konsten på självständighetsdagen den 6.12.2017. Latva har redan tidigare gjort konsten mer lättillgänglig i till exempel köpcentrum, tågstationer och simhallar. En naturlig fortsättning på detta var att på ett mindre vanligt sätt få ut konsten direkt till människornas hem.

Enligt Ilkkas chefredaktör Satu Takala är konsten på första sidan ett ärofullt sätt att fira det hundraåriga Finland. "På det här sättet ville vi lyfta fram konstens värde, hedra det hundraåriga Finland och få till stånd en diskussion, det är ju medias syfte i grund och botten." berättar Takala.

Pohjalainens chefredaktör Toni Viljanmaa tror att den historiska första sidan inte kommer att förbises med en axelryckning: ”Första sidans konst kommer garanterat att väcka olika tankar och åsikter såsom bra konst alltid gör.” 

Konstverken som publiceras på första sidan har valts genom en tävling dit arbetsgruppen bjöd in och beställde skissförslag av åtta konstnärer i regionen. Konstverken ombads beskriva, ta ställning till, berätta om eller spegla Finlands hundraåriga historia.  "Alla skisser var bra och genomtänkta. Konstnärerna hade utgått från att hantera uppgiften från olika och oförutsedda synvinklar", säger länskonstnär Jenni Latva som ansvarat för genomförandet.

På Ilkkas första sida publicerades Timo Konttinens konstverk Presidenttipeli (Presidentspelet) som är ett kollage över Finlands presidenter. På Pohjalainens första sida publicerades Patricia Rodas fotokonstverk: Det börjar med jämlikhet – Tasa-arvosta se alkaa.

Projektet som uppkom på initiativ av Centret för konstfrämjande genomfördes i samarbete med Ilkka, Pohjalainen och Taike och utgör en del av Finland 100-jubileumsårets program. Det lyckade experimentet ser ut att få en fortsättning även nästa år tillsammans med nya samarbetspartner.

Tillägsininformation:

Jenni Latva, länskonstnär i fotokonst
Centret för konstfrämjande, Vasa byrå
jenni.latva@taike.fi, tel. 0295 330 811 

Satu Takala, chefredaktör, Ilkka
satu.takala@ilkka.fi, tel. 06 2477841 / 050 52 30 192

Toni Viljanmaa, chefredaktör, Pohjalainen
toni.viljanmaa@pohjalainen.fi, tel.  050 41 64 348

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer