Fristadsprogram för konstnärer fick #konstenrörochberör-priset

08.12.2017

Artists at Risk -ohjelma luo turvapaikkoja taiteilijoille Suomessa ja muualla Euroopassa. Safe Haven Helsinki tarjoaa residenssin neljälle taiteilijalle vuonna 2017.

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade #konstenrörochberör-temaårets pris till programmet Artists at Risk. Priset är på 5 000 euro. Taikes direktör Minna Sirnö överräckte priset fredagen den 8 december i Helsingfors.

Artists at Risk-programmet skapar fristäder åt konstnärer som riskerar utsättas för förföljelse. Programmet startades 2013 av föreningen Perpetuum Mobile ry. Föreningens bakgrundskrafter är kuratorerna Marita Muukkonen och Ivor Stodolsky.

I år erbjuder residenset Safe Haven Helsinki en fristad åt fyra konstnärer, i de flesta fall för ett år. Skyddsresidensverksamheten håller på att få fotfäste också på annat håll i Finland och i världen.

Interkulturell dialog, stöd för konstnärsmobilitet samt residensprogram spelar en central roll i den europeiska konst- och kulturpolitiken.

Safe haven-residensen är en viktig del i den kulturella integrationsprocessen.

”Med temaåret vill vi påminna om att konst rör och berör våra känslor, konsten och konstnärerna”, säger Minna Sirnö, direktör vid Centret för konstfrämjande.

”Var och en har rätt till konst och kultur, både genom att uppleva och själv skapa. På grund av sitt konstnärliga arbete är konstnärer en utsatt grupp och kan bli offer för förföljelse.”

Förföljda konstnärer kan inte uttrycka sig i sitt hemland utan att riskera sitt liv. På skyddsresidenset får de utöver trygghet även en möjlighet att ägna sig åt sin konst.

”Artists at Risk-programmet skapar en mänskligare och mer solidarisk värld, en fristad i taget”, säger Sirnö.

http://www.artistsatrisk.org

Närmare information:

direktör Minna Sirnö, tfn 0295 330 719, minna.sirno@taike.fi.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer