Konstparlamentet inleder jubileumsåret Konstkommissionerna 50 år

06.02.2018

Konstparlamentet samlas tisdagen den 13 februari på Marina Congress Center på Skatudden i Helsingfors. På programmet står en panel med representanter för riksdagspartierna, konstrådets frågetimme samt ett inlägg om konstens framtid.

Eftermiddagen ägnas åt en framtidsworkshop för konstkommissionernas arbete med temana Konstkommissionen 2.0 och Kvalitetsbedömning.

Konstnärsstödet i sin nuvarande form fick sin början enligt ett riksdagsbeslut för 50 år sedan. Konstparlamentet diskuterar hur väl det offentliga stödet till konst och konstnärer motsvarar dagens och framtidens behov. Hurdana investeringar för framtiden borde göras idag?

På evenemanget talar även Taikes direktör Minna Sirnö, som avslutar sin femårsperiod på posten. Sirnö är den första direktören för Centret för konstfrämjande i dess nuvarande form. Hennes femårsperiod går ut i slutet av februari. Direktören utnämns av undervisnings- och kulturministeriet för en period på högst fem år.

Anmälningstiden till evenemanget har gått ut, men det streamas kl. 10–13 på adressen https://prospectumlive.com/event/taike_13022018 klo 10–13

Program

9.00
Registrering, morgonkaffe
DJ Romulus C och VJ David Kozma värmer upp publiken

Konstparlamentets talman är specialsakkunnig Henri Terho

10.00
Välkomstord, Risto Ruohonen, konstrådets ordförande

10.15
Konstfrämjandets framtida tyngdpunkter, överdirektör Riitta Kaivosoja, undervisnings- och kulturministeriet

10.30
Konstpolitisk panel: Riksdagsledamöter diskuterar konstens betydelse i samhället, moderator är konstrådets medlem Paulina Ahokas
Paneldeltagare: Hanna Kosonen (Centern), Sanna Lauslahti (Saml.), Antero Laukkanen (KD), Ritva Elomaa (SF), Anders Adlercreutz (SFP), Eeva-Johanna Eloranta (SDP), Kimmo Kivelä (Blå), Paavo Arhinmäki (VF), Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)

11.15
Konstrådets frågetimme: Konstrådets medlemmar svarar på deltagarnas frågor

12.15
Förändringar i konsten kräver förändringar i finansieringen, bildkonstnär, professor Salla Tykkä

12.30
Samling kring konsten, direktör Minna Sirnö

Sammanfattning och inledning till eftermiddagen

13.00
Lunch

14.00
Framtidsworkshop för konstkommissionernas arbete, teman är Konstkommissionen 2.0 och Kvalitetsbedömning

16.00
Avslutningsord, chef för konststöd Esa Rantanen

Cocktails och musik, värdar Risto Ruohonen och Minna Sirnö

Anastasia Trizna & band
Anastasia Trizna, sång
Valeri Nikitin, piano
Pekka Sarmanto, kontrabas
Reiska Laine, trummor

Evenemanget slutar kl. 17.00.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer