Cirkuskonst främjas med 70 000 euro

01.03.2018

Klovnit ilman rajoja ry työskentelee kotimaassa ja ulkomailla vaikeissa oloissa elävien lasten kanssa. Hanna Terävä ja Mirja Jauhiainen hauskuuttavat Koogarandan leirikeskuksen väkeä Virossa. Kuva: Helena Inkeri.

Centret för konstfrämjande och scenkonstkommissionen stöder cirkusevenemang och produktion av cirkusverk med 70 000 euro.

Två sökande beviljades bidrag för cirkuskonst. Clowner utan gränser fick 10 000 euro för inhemska och internationella projekt. Föreningens mål är att sprida glädje och lättnad bland barn som lever i svåra förhållanden. Den genomför clown- och cirkusföreställningar samt verkstäder bland annat på flyktingläger, i olika krisområden, på barnhem och mottagningscentraler.

Sirkus Faktori i Tammerfors fick ett bidrag på 8 000 euro för att starta verksamheten vid ett center för modern cirkus. Sex sammanslutningar ansökte bidrag för cirkuskonst.

Projektstipendier till 14 sökande

Scenkonstkommissionen fördelade totalt 52 000 euro i projektstipendier till cirkuskonstnärer. Stipendierna är i huvudsak bidrag till kostnader för att färdigställa och producera cirkusverk. Det största projektstipendiet beviljades åt Valpuri Kaarninens arbetsgrupp på 12 personer för den moderna cirkusföreställningen Kulovalkea.

Projektstipendium beviljades åt sammanlagt 14 cirkuskonstnärer eller arbetsgrupper. Antalet sökande var 52. Bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Scenkonstkommissionen är ett av Centrets för konstfrämjande (Taike) expertorgan. Den beslutar om stipendier för scenkonst, performanskonst och experimentell scenkonst, cirkuskonst samt danskonst. Taike hör kommissionen när det gäller bidrag åt sammanslutningar.

Närmare information:
Nea Leo, specialsakkunnig, nea.leo@taike.fi, tfn 0295 330 718

Specialbidrag, sammanlagt 18 000 euro

Klovnit ilman Rajoja ry, Helsinki, 10 000 €
koti- ja ulkomaan hankkeisiin

Sirkus Faktori ry, Tampere, 8 000 €
nykysirkuskeskuksen toiminnan käynnistämiseen

Projektstipendier, sammanlagt 52 000 euro

Hakanpää Salla, Helsinki, 4 000 €
työryhmälle (3) Funis-nykysirkusteoksen valmistamiseen

Ihanainen Aino, Lappeenranta, 3 000 €
In Lonely Places -nykysirkusteoksen valmistamiseen

Kaarninen Valpuri, Tampere, 8 000 €
työryhmälle (12) Kulovalkea-nykysirkusesityksen valmistamiseen

Kaikula Henna, Rovaniemi, 3 000 €
Only Bones V1.2 -sooloesityksen valmistamiseen

Kervinen Henni, Helsinki, 3 000 €
työryhmälle (3) esityksen valmistamiseen

Kosonen Sanja, Ranska, 3 000 €
nuorallatanssiteoksen valmistamiseen

Kurppa Sampo, Helsinki, 3 000 €
työryhmälle (5) esityksen naamioiden valmistamiseen

Moisala Hanna, Ii, 5 000 €
työryhmälle (5) Wigsby- ulkoilma-nuorallatanssiteoksen luomiseen

Mäkelä Saku, Helsinki, 6 000 €
työryhmälle (9) nykysirkusta ja teatteria yhdistävän Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen -esityksen valmistamiseen

Näykki Liisa, Tampere, 2 000 €
nuorallatanssitelineiden ja kuljetuslaatikon hankintaan

Peltola Maria, Tampere, 3 000 €
työryhmälle (3) katuesityksen materiaalikuluihin

Peura Saana, Helsinki, 4 000 €
työryhmälle (5) lapsille suunnatun nykysirkusesityksen kuluihin

Saarela Vellu, Tampere, 2 000 €
työryhmälle (3) trikkausakrobatiaan ja tanssiin pohjautuvan nykysirkusesityksen valmistamiseen

Saarimaa Maiju, Tampere, 3 000 €
työryhmälle (7) sirkusesityksen valmistamiseen

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer