Multikonst fick bidrag och stipendier på totalt 120 000 euro

19.03.2018

Projektet Ilmastokanava behandlar klimatförändringen med hjälp av konst. Favela Vera Ortiz och Pasidanssis snögubbsdansperformans var Ilmastokanavas klimatkonstverk i februari. Verkets musik: KVP & Lokki Jay. Bild: Rosa Rantanen

Centret för konstfrämjande och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst har fördelat stipendier och bidrag för multikonst uppgående till totalt 120 000 euro.

Det största bidraget på 10 000 euro beviljades åt föreningen Jatkumos projekt Ilmastokanava. Projektet fokuserar på klimatförändringen och sammanför konstnärer och organisationer. Projektets mål är att med hjälp av konst behandla känslor som klimatförändringen ger upphov till, presentera fakta, göra klimatpolitiken förståelig för alla, väcka hopp och föreslå lösningar. Ilmastokanava aktiverar finländare att kräva konkreta åtgärder av makthavarna för att bevara vår planet livsduglig för kommande generationer.

Taike fördelade bidrag till projekt inom multikonst på olika håll i Finland uppgående till sammanlagt 36 500 euro. Totalt åtta sammanslutningar beviljades bidrag. Antalet sökande var 30.

Det största stipendiet fick Hanna Ohtonens arbetsgrupp för sin utställning med nutidskonst som behandlar jämställdhet, jämlikhet och kulturell mångfald. Avsikten är att utställningen ska visas i skolor runt om i Finland. Målet är att arbetsgruppen och ungdomar tillsammans med hjälp av konst ska öka sin medvetenhet om de frågor om ojämlikhet som berör dem själva och därigenom skapa en bättre framtid.

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst fördelade projektstipendier för konstnärligt arbete och kostnader inom multikonstprojekt uppgående till totalt 83 500 euro. Stipendier beviljades åt 18 konstnärer och arbetsgrupper. Antalet sökande var 126. Stipendierna och bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Multikonsten sammanför flera olika konstarter i ett konstverk eller evenemang. Den utforskar nya uttrycksformer i gränsområdet mellan etablerade konstformer.

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst är Centrets för konstfrämjande (Taike) sakkunnigorgan. Den beslutar om stipendier inom multikonst, kulturell mångfald och mobilitet samt om statspriset inom multikonst. Taike hör kommissionen som sakkunnig när det gäller bidrag åt sammanslutningar inom multikonst och festivalbidrag.

Närmare information:
Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig, kirsi.vakiparta@taike.fi, tfn 0295 330 724.

Specialbidrag, sammanlagt 36 500 €

Jatkumo ry, Helsinki, 10 000 €
Ilmastokanava -hankkeen kustannuksiin

Jieris ry, Muonio, 3 000 €
Galleria Jieriksen näyttely- ja työpajatoiminnan kuluihin

Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry, Pori, 5 000 €
Seikkailullisen Millai muute -tapahtuman järjestämisen kuluihin

Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry, Pori, 4 000 €
Croak-nukketeatterioopperan loppuunsaattamisen kuluihin

TaikaBox ry, Oulu, 6 000 €
Born Old - Tietäjä iänikuinen teoksen valmistamisen kuluihin

The Community Paris Oy, Espoo, 2 500 €
Eri luovien alojen osaamista yhdistävän ajatushautomon kuluihin

Varsinais-Suomen bändiyhdistys ry, Turku, 2 000 €
Turun asemapuiston lippakioskin taiteellisen ohjelman kuluihin

Yläkaupungin Yö ry, Jyväskylä, 4 000 €
Yläkaupungin Yö -kaupunkifestivaalin kuluihin Jyväskylässä

Projektstipendier, sammanlagt 83 500 €

Auer Camille, Turku, 5 000 €
Näyttelyn valmistamisen kuluihin

Backman Ida-Lotta, Helsinki, 3 000 €
Armonia-työryhmälle monitaiteelliseen, paikka- ja aikasidonnaiseen työskentelyyn

Bergman Anders, Helsingfors, 3 000 €
För kostnader av en filmatiserad dokumentering av en serie installationer och performance framföranden vid Vårdö i Helsingfors

Brunou Rea-Liina, Helsinki, 3 500 €
Näyttelykuluihin

Dunn John, Helsinki, 6 000 €
Työryhmälle City of Panic -projektin kuluihin

Haapakorpi Tuukka, Helsinki, 3 000 €
Roolipelikirjan julkaisukuluihin

Haikala Eeva-Mari, Helsinki, 4 000 €
Monitaiteisen esityksen kuluihin

Hakkarainen Seija, Jyväskylä, 5 000 €
Työryhmälle CUM BOYS vol. 4-The Children of DOOM -teoksen valmistamiseen

Jeker Tuula, Helsinki, 8 000 €
Työskentelyyn monitaiteisen teoksen valmistamiseksi

Kinnari Reetta, Koski, 7 000 €
Työryhmälle työskentelyyn monitaiteisen teoksen valmistamiseksi

Lampela Jussi, Kokkola, 3 000 €
Työryhmälle Jazz Noir -projektin kuluihin

Myllylahti Ristomatti, Helsinki, 2 000 €
Työskentelyyn Elatu Nessa -projektin parissa

Nikitin Iida, Pori, 2 000 €
Työryhmälle Das Kluppe -klubien järjestämisen kuluihin

Närvänen Alisa, Vantaa, 3 000 €
Työryhmälle installaation toteuttamisen kuluihin

Ohtonen Hanna, Helsinki, 10 000 €
Työryhmälle feminismiä ja moninaisuutta käsittelevän kiertonäyttelyn kuluihin

Pöysti Juho, Helsinki, 4 000 €
Työryhmälle Hylätyn talon galleria -projektin kuluihin

Salo Antti-Veikko, Loviisa, 7 000 €
Työryhmälle Loviisan TransFolk-festivaaliin kuluihin

En stipendiemottagare har inte gett sitt samtycke till att hens namn publiceras på webben.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer