Fem sökande fick stipendium inom ljus- och ljudkonst

21.03.2018

Statens kommission för audiovisuell konst har fördelat stipendier inom ljus- och ljudkonst uppgående till totalt 25 000 euro. Stipendier beviljades åt fem konstnärer och arbetsgrupper.

De största projektstipendierna var på 7 000 euro och gick till Marloes van Son för en ljudinstallation samt till Jani-Matti Salo och Mark Niskanen för utställningskostnader.

Antalet inlämnade ansökningar var fem. Stipendierna och bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Kommissionen för audiovisuell konst är ett av Centrets för konstfrämjande (Taike) expertorgan. Det fattar beslut om stipendier inom filmkonst samt ljus-, ljud- och mediekonst. Taike hör kommissionen i frågor som gäller bidrag åt sammanslutningar.

Närmare information:
Sari Ilmola, specialsakkunnig, sari.ilmola@taike.fi, p. 0295 330 830.

Projektstipendier, sammanlagt 25 000 euroa

Haapoja Mikko, Helsinki, 3 000 €
Helsingin reitit – Rantaviiva -ääniteoksen valmistamiseen

Laiho Anssi, Oulu, 4 000 €
Työryhmälle (2) Hahmotus-teoksen toteuttamiseen

Olsonen Atte, Helsinki, 4 000 €
Työryhmälle (3) Mechanit Project-Euroopan museokiertueen taiteellinen suunnitteluun

Salo Jani-Matti, Helsinki, 7 000 €
Työryhmälle (2) näyttelykustannuksiin sekä laite- ja materiaalikuluihin

van Son Marloes, Uusimaa, 7 000 €
Creating a large scale, modular sound installation with participation of the audience

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer