Taike stöder filmvisning och filmmakare med 159 000 euro

21.03.2018

Women in Film & Television Finland ry fick 9 000 euro för nordisk och Womarts-verksamhet. På bilden personer bakom filmen Hobbyhorse Revolution på evenemanget Girl Talk som föreningen arrangerade på Nordisk Panorama-festivalen 2017. Bild: Clara Euler

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för audiovisuell konst har fördelat stipendier och bidrag för filmkonst uppgående till totalt 159 000 euro. Projektstipendium beviljades åt 13 filmmakare eller arbetsgrupper. Bidrag fördelades åt 11 sammanslutningar.

Sammanslutningarna fick bidrag bland annat för stöd till filmevenemang och filmvisning samt workshoppar. Bidrag beviljades också för internationella projekt, som att arrangera kortfilmsworkshoppen Kino Euphoria.

DocPoint elokuvatapahtumat ry fick 18 000 euro för DOKKINO-dokumentärfilmsturnén för barn och unga. Suomen elokuvaklubit ry för sin del utvecklar spridning och visning av dokumentärfilmer på Doc Lounge-filmklubbarna för 15 000 euro.
 
Totalt 11 sammanslutningar fick bidrag på sammanlagt 90 800 euro. Antalet sökande var 21 och det totala ansökta beloppet cirka 240 000 euro. Ansökningarna minskade med över hälften jämfört med året innan. Det här förklaras delvis av att vissa sökande istället ansökte om Taikes festivalbidrag.

Kommissionen för audiovisuell konst fördelade projektstipendier uppgående till totalt 68 200 euro. Stipendier beviljades åt 13 filmkonstnärer och arbetsgrupper. Det största stipendiebeloppet var 8 000 euro som gick till Mina Laamos och Päivi Kettunens arbetsgrupp för utveckling av en dokumentärfilm. Arthur Francks och Oskar Forsténs arbetsgrupp fick 6 700 euro för att skriva manus till en dokumentärfilm.

Det lämnades in 106 ansökningar om projektstipendier inom filmkonst. Det totala ansökta beloppet uppgick till cirka 780 000 euro. Stipendierna och bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Kommissionen för audiovisuell konst är ett av Centrets för konstfrämjande (Taike) expertorgan. Det fattar beslut om stipendier inom filmkonst samt ljus-, ljud- och mediekonst. Taike hör kommissionen i frågor som gäller bidrag åt sammanslutningar.

Närmare information:
Sari Ilmola, specialsakkunnig, sari.ilmola@taike.fi, p. 0295 330 830.

Specialbidrag, sammanlagt 90 800 euroa

Arabiaranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry, Helsinki, 6 000 €
Artovan ilmaiseen elokuvatarjontaan, joka liikkuu avantgarden kautta koko perheen ohjelmistoon

DocPoint-elokuvatapahtumat ry, Helsinki, 18 000 €
DOKKINO 2018 lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertueeseen

Euphoria Borealis ry, Helsinki, 3 000 €
Kansainvälisen "Kino Euphoria" -lyhytelokuvatyöpajan järjestämiseen Helsingissä kesällä 2018.

Kiertävä elokuvakerho Filmipyörä ry, Kangasala, 6 000 €
Kesän ulkoilmakiertueeseen, kesäkinoon ja lasten ja nuorten työpajoihin

Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry, Pori, 4 000 €
Porin elokuvafestivaalin järjestämiseen 21.-25.11.2018

Saarijärven Elokuvakerho ry, Saarijärvi, 8 000 €
Saarijärven 35. elokuvaviikon järjestämiseen

Suomen elokuvaklubit ry, Helsinki, 15 000 €
Dokumenttielokuvien levitys- ja esitystoiminnan kehittämiseen Doc Lounge
-elokuvaklubeissa.

Turun Anikistit ry, Turku, 5 800 €
Koulutukseen ja työpajoihin

Turun elokuvatapahtumat ry, Turku, 7 000 €
Turku Animated Film Festivalin järjestämiseen

Uneton48 ry, Helsinki, 9 000 €
Uneton48 elokuvatapahtuman järjestämiseen

Women in Film & Television Finland ry, Helsinki, 9 000 €
WIFT Nordic ja Womarts -toimintaan vuonna 2018

Projektstipendier, sammanlagt 68 200 euroa

Aljewari Abdulrazaq, Helsinki, 5 200 €
Työryhmälle (2) lyhytelokuvan Jos olisit elossa (työnimi) käsikirjoittamiseen ja valmisteluun

Bergholm Hanna, Helsinki, 4 500 €
Pitkän kauhuelokuvan ennakkosuunnitteluun

Franck Arthur, Helsinki, 6 700 €
Työryhmälle (2) dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen

Heikkinen Markku, Kajaani, 5 100 €
Työryhmälle (2) suomalainen sosialisti- Ele Alenius dokumenttielokuvan käsikirjoituksen viimeistelyyn, kuvasuunnitteluun ja arkistofilmien research-työhön

Hiltunen Jussi, Rovaniemi, 5 000 €
Elokuvan taustatyöhön

Junkkonen Mervi, Uppsala, 4 000 €
Pitkän näytelmäelokuvan käsikirjoittamiseen

Karhu Isabella, Helsinki, 2 500 €
Lyhyen dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen ja ennakkosuunnitteluun

Koiso-Kanttila Visa, Espoo, 6 000 €
Näytelmäelokuvan ennakkosuunnitteluun ja käsikirjoittamiseen vuoden 2018 aikana

Korva Paula, Helsinki, 5 000 €
Elokuvakäsikirjoituksen taustatutkimukseen ja kirjoittamiseen

Laamo Mina, Helsinki, 8 000 €
Työryhmälle (2) dokumenttielokuvan kehittelykuluihin

Malkki Tomi, Helsinki, 6 000 €
Luuranko kaapissa -lyhytanimaation tekemiseen

Pekkonen Heli, Helsinki, 5 700 €
Työryhmälle (2 henkilöä) lyhytdokumenttielokuvan kuvalliseen suunnitteluun

En stipendiemottagare har inte gett sitt samtycke till att uppgifterna publiceras.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer