Taike fördelade 309 000 euro i residensbidrag

11.04.2018

Konstnärsresidensen berikar och aktiverar konstverksamheten i sin region. Lucie Lučanská arbetade i mars 2017 vid residenset Mustarinda i Hyrynsalmi.

Taikes residensbidrag är avsedda att stödja internationella konstnärsresidens på olika håll i Finland.

Bidragen främjar det finländska konstlivets internationella växelverkan. Det största bidraget på 140 000 euro gick till Helsinki International Artist Programme (HIAP). HIAP arrangerar internationella konstnärs- och kuratorsresidens samt programverksamhet vid Sveaborg och Kabelfabriken i Helsingfors.

Ateljéstiftelsen för Konstnärsgillet i Finland beviljades ett bidrag på 50 000 euro. Ateljéstiftelsen koordinerar nätverket av finländska residens och förmedlar information om residensmöjligheterna på webben (www.artinres.fi).

Mustarinda-sällskapet fick 25 000 euro i bidrag för residensverksamhet i Kajanaland. Mustarinda-sällskapet är en grupp av konstnärer och forskare som vill främja samhällets ekologiska återuppbyggnad, mångfalden i kulturen och naturen samt sambandet mellan konst och vetenskap.

Residensbidrag beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt vid konstnärsresidens i Finland. Konstnärsresidensen berikar och aktiverar konstverksamheten i sin region och ökar de internationella kontakterna.

Totalt 16 sammanslutningar beviljades bidrag. Antalet sökande var 34. Bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Närmare information:
Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig, kirsi.vakiparta@taike.fi, tfn 0295 330 724

Residensbidrag, 309 000 €

AARK Archipelago Art Residency Association in Korpo ry, Korppoo, 3 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

Arteles Pirkanmaa oy, Haukijärvi, 10 000 €
Taiteilijaresidenssin kehittämiseen vuonna 2018

Esitystaiteen keskus ry, Helsinki, 5 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta, Raasepori, 5 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

Haihatuksen Henki ry, Joutsa, 5 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

HIAP ry, Helsinki, 140 000 €
Residenssitoimintaan vuonna 2018

Kokko1721 ky, Kangasniemi, 3 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

KulttuuriKauppila Ii ry, Ii, 15 000 €
Residenssitoimintaan vuonna 2018

Loviisan kaupunki, Loviisa, 15 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

Mustarinda-seura ry, Hyrynsalmi, 25 000 €
Residenssitoimintaan vuonna 2018

Platform rf, Vasa, 5 000 €
För kostnader av Platforms konstnärsresidens år 2018

Raumars ry, Rauma, 15 000 €
Residenssitoimintaan vuonna 2018

Sirkus Supiainen ry, Orivesi, 3 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

Suomen biotaiteen seura ry, Helsinki, 5 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, Helsinki, 50 000 €
Suomen residenssien koordinaatio- ja informaatiotehtäviin sekä Tapiolan vierasateljeen residenssitoimintaan vuonna 2018

Örön Residenssikeskus ry, Helsinki, 5 000 €
Taiteilijaresidenssin kuluihin vuonna 2018

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer